Međimurje Press
Grad Čakovec

OBAVIJEST zainteresiranim studentima za novčanu potporu Grada Čakovca!

OBAVIJEST zainteresiranim studentima za novčanu potporu Grada Čakovca
(obavijest se odnosi na studente koji nisu korisnici novčanih  potpora Grada Čakovca i nisu potpisnici Ugovora o korištenju novčanih potpora Grada Čakovca)
(studenti koji imaju potpisane ugovore NE JAVLJAJU  se na natječaj)

Natječaj za dodjelu novčanih potpora Grada Čakovca za preddiplomske studije, integrirane  i diplomske studije za akademsku 2022./2023. godinu objavljuje se tijekom mjeseca listopada tekuće godine na službenim internet stranicama Grada.

Nakon objavljenog natječaja potrebna dokumentacija  dostavlja se u  Grad Čakovec, Upravni odjel za društvene djelatnosti (prijave na natječaj kao i popis dokumenata koje treba priložiti uz prijavu  mogu  se preuzeti na internet stranicama Grada a nakon objavljenog natječaja u listopadu 2022. godine dokumentacija se dostavlja u Grad).

Natječaj za dodjelu novčanih potpora Grada Čakovca odnosi se na studente s područja Grada Čakovca.

Grad Čakovec potiče visokoškolsko obrazovanje  kroz tri modela novčanih potpora:

 1. Stipendija – bespovratnih novčanih potpora namijenjenih studentima deficitarnih zanimanja na području Grada Čakovca i Međimurske županije, prema preporukama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – podružnica Čakovec, Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Čakovec i Hrvatske gospodarske komore Obrtničke komore Međimurske županije.
  Sukladno Preporukama za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja za 2022. godinu za Međimursku županiju, potrebe se odnose na:
  sveučilišne studije
  elektrotehnika ili elektrotehnika i informacijska tehnologija, medicina, strojarstvo, građevinarstvo, računarstvo, matematika i fizika-nastavnički smjer, farmacija, rehabilitacija, logopedija, psihologija , rani predškolski odgoj i obrazovanje i socijalni rad
  stručne studije
  strojarstvo, radna terapija i sestrinstvo.
 2. Beskamatnih novčanih potpora – namijenjenih studentima na svim ostalim studijima u zemlji i inozemstvu koji zadovoljavaju formalne kriterije za dodjelu propisane  Odlukom
 3. Zajedničkih stipendija s trgovačkim društvima i visokoškolskim ustanovama – namijenjene su studentima koji imaju osigurane stipendije vezane uz rad trgovačkih društava ili visokoškolskih ustanova, a koje jamče njihovo zapošljavanje.

napomena:

Studentima  koji upisuju prvu godinu studija a planiraju se javiti na natječaj, savjetujemo da kopiraju Svjedodže srednje škole i Potvrde o položenim ispitima državne mature prije upisa na studij.

Studentima savjetujemo da pročitaju tekst Odluke o poticanju visokoškolskog obrazovanja studenata s područja Grada Čakovca.

Kod prijave na  natječaj studenti  dostavljaju dokumentaciju sukladno osobnom odabiru kriterija za dodjelu novčane potpore: Prijava na natječaj za dodjelu novčanih potpora Grada Čakovca prema socijalno-imovinskom statusu ili Prijava na natječaj za dodjelu novčanih potpora Grada Čakovca prema uspjehu  u srednjoj školi ili studiju. 

Studentima koji ostvare pravo na natječaju za dodjelu novčane potpore Grada Čakovca, isplata novčanih potpora započinje od siječnja 2023. godine.

Ovdje možete preuzeti:

Odluka o poticanju visokoškolskog obrazovanja studenata s područja Grada Čakovca

Prijava na natječaj za dodjelu novčanih potpora Grada Čakovca (socijalno-imovinski status)

Prijava na natječaj za dodjelu novčanih potpora Grada Čakovca (uspjeh u srednjoj školi ili studiju)

Krunoslav Posavec

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja