Međimurje Press
Grad Čakovec

Odluke današnje 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

 1. Verifikacija mandata vijećnika Materijal
 2. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal
 3. Donošenje Odluke i Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. Materijal Polugodišnji izvještaj
 4. Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnice Grada Čakovca Materijal
 5. Donošenje Odluke o izradi izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Istok – sjeverni dio u Čakovcu Materijal
 6. Donošenje Odluke o donošenju UPU Vojni vrtovi sjever, II. etapa Materijal
 7. Donošenje Odluke o rješavanju imovinskopravnih pitanja vezano za zemljište potrebnog za izgradnju nove osnovne škole u Čakovcu Materijal
 8. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta u Ivanovcu Materijal
 9. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. Čakovec Materijal
 10. Donošenje Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu javnog nadmetanja i javnog prikupljanja ponuda za prodaju nekretnina Materijal
 11. Donošenje Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Čakovca Materijal
 12. Donošenje Odluke o razrješenju/nerazrješenju ravnatelja Centra za kulturu Čakovec Materijal
 13. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Čakovca Materijal
 14. Donošenje Odluke o prihvaćanju teksta Aneksa II. Ugovora o pravu korištenja i realizaciji projekta obnove postojeće dvorane i montaže balon dvorane Materijal
 15. Donošenje Odluke o sufinanciranju boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama Materijal
 16. Donošenje Odluke o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cipelica Materijal
 17. Donošenje Odluke o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cvrčak Materijal
 18. Donošenje Odluke o visini ekonomske cijene usluge i omjer sufinanciranja za predškolske ustanove kojima Grad Čakovec nije osnivač Materijal
 19. Donošenje Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Cipelica i Dječji vrtić Cvrčak Materijal
 20. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o demografskim mjerama Grada Čakovca Materijal
 21. Donošenje Odluke o izmjeni Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca Materijal
 22. Davanje Prethodne Suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova Materijal

Uz prvu točku Dnevnog reda odrađena je verifikacija mandata vijećnika, umjesto preminulog vijećnika MDS-a Josipa Požgaja u vijeće je imenovana nova vijećnica Željka Novak. Pritom je doneseno Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Čakovca, a u Odbor je imenovana Tihana Zak Tompoš.

Očekujemo više od države!

Usvojen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022. i polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnice Grada Čakovca Ljerke Cividini. Tako je istaknuto kako je prihodovna strana realizirana s 41,85 posto, a rashodovna s 41,48 posto. To je u skladu s planiranom dinamikom, ali i uobičajenim kretanjima kod naplate poreza i transfera iz drugih proračuna s jedne, te početka građevinskih radova te ispostavljanjem računa za pojedine situacije s druge strane. „Zadovoljna sam što smo krajem lipnja uspjeli smanjiti dug prema dobavljačima koji je iznosio preko milijun kuna. Uspjeli smo podmiriti sve obveze iz prethodne godine koje smo imali temeljem Javnog poziva, te svima isplatiti pola ugovorenog iznosa za ovu godinu. Zadovoljna samo i što je minus rezultata poslovanja smanjen za 3 i pol milijuna kuna, u odnosu na 30. lipnja iznosio je 6.684.072,73 kune“, objasnila je gradonačelnica na konferenciji za medije netom održanoj prije same sjednice i dodala kako ono čime nije zadovoljna je svakako odnos države prema Gradskim projektima.

„Do danas, a danas je 5. listopada, nemamo potpisan Sporazum o financiranju izgradnje Regionalnog edukacijsko-rehabilitacijskog centra, unatoč tome što je Grad još na proljeće napravio sve što je od nas traženo. Također, imamo i poteškoća oko ugovaranja izvođača za veće investicije, dosta njih kasni ili se odvija otežano, zbog nedostatka radne snage. Problem su i poskupljenja, koja također otežavaju planiranje i izvedbu“, dodala je Cividini, a vezano uz polugodišnje izvješće o radu dodala kako je iza nje izuzetno dinamično razdoblje, u kojem su završene neke ranije započete investicije te započete nove.

„Ono što smatram najvažnijim je da smo počeli dobivati i privlačiti europski novac za investicije. Toga će u budućnosti biti sve više, a to će nam oslobodili proračunska sredstva za druge projekte i programe“, objasnila je.

Usvojeni uvjeti za gradnju stambeno – poslovnih sadržaja u Ivanovcu i razriješen ravnatelj Centra za kulturu Čakovec

Gradsko vijeće usvojilo je i nekoliko prostorno-planskih dokumenata, prvi je vezan uz izmjenu i dopunu Prostornog plana Gospodarske zone Istok koja je vezana za uređenje budućeg novog gradskog parka na prostoru bivšeg vojnog hipodroma, dok je drugi za sjeverni dio Čakovca i Odluku o donošenju UPU Vojni vrtovi sjever, II. etapa, konkretno prostor gdje će se, prema planu graditi nova IV. osnovna škola. „To je mahom neizgrađeno zemljište, odredit će se prometni koridori i zelene površine te je potrebno otkupiti zemljište. Uz to je vezana i točka oko rješavanja imovinsko-pravnih pitanja, jer je potrebno otkupiti dio zemljišta koji je u privatnom vlasništvu, a na njemu će se nalaziti škola, dvorana i otvorena sportska borilišta“, o točci je rekla Cividini. Vijećnici na čelu s predsjednikom Gradskog vijeća Grada Čakovca Josipom Vargom glasovali su i o pokretanju postupka za prodaju zemljišta u Ivanovcu, nasuprot tamošnje osnovne škole, gdje postoji interes za gradnju stambeno-poslovnih sadržaja, donesena je Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. Čakovec, ali i imenovani članovi Povjerenstva za provedbu javnog nadmetanja i javnog prikupljanja ponuda za prodaju nekretnina kojeg čine predsjednica Tatjana Horvat i članovi Neda Šarić i Vedran Jalšovec. Osnovano je Kulturno vijeće Grada Čakovca te se na sjednici temeljem novog Zakona utvrdio djelokrug, broj, sastav i prava članova, zadaće i način rada i odlučivanja te rješavanje drugih pitanja značajnih za njegovo djelovanje.

Nakon što je Upravno vijeće Centra za kulturu na čelu s predsjednikom Damirom Klaićem na 12. sjednici donijelo većinom glasova odluku kojom se predlaže razrješenje ravnatelja CZK, Gradsko vijeće to je potvrdilo te je Romano Bogdan s 12 glasova za i 7 protiv razriješen funkcije ravnatelja. Na sjednici je usvojena Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Čakovca, donesena Odluka o prihvaćanju teksta Aneksa II. Ugovora o pravu korištenja i realizaciji projekta obnove postojeće dvorane i montaže balon dvorane, a dana je i suglasnost na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova.

Uređuje se način financiranja predškolskih ustanova na području Čakovca

Jedne od važnijih odluka na sjednici Gradskog vijeću bile su one vezane uz predškolski odgoj. Naime, Grad Čakovec nakon dugog niza godina uređuje način financiranja predškolskih ustanova na svom području. Ovim odlukama diže se ekonomska cijena s 1120,00 na 2.000,00 kuna za vrtić i s 1.500,00 na 2.300,00 kuna za jaslice. U njoj će za vrtićki osnovni program roditelji plaćati 700,00 što je 140,00 kuna više nego dosad, a za jaslički 900,00 kuna što je 150,00 više nego je danas. Kako je objasnila gradonačelnica, ekonomska cijena nije mijenjana već dvadeset godina, isto tako i iznos koji plaćaju roditelji.

U tom razdoblju znatno je podignut standard u našim ustanovama, danas sva djeca u vrtićima imaju svoje mjesto, a vjerujem da će dogodine takva situacija biti i za jasličke programe. Cijene energenata, prehrane, plaća i ostalih troškova rada ustanova u tom razdoblju povećane su nekoliko puta i jednostavno ovakav način financiranja više nije održiv. Napominjem da su ovime prvi put izjednačeni troškovi boravka u javnim i privatnim ustanovama, a kod javih vrtića propisano je što sve ulazi u ekonomsku cijenu“, dodala je. Navedene ekonomske cijene, 2.000,00 za vrtić i 2.300,00 za jaslice odnose se isključivo na 7-10 satne osnovne programe, dok će dodatne i alternativne programe roditelji plaćati ovisno o odlukama pojedine ustanove. Važno je da će roditelji čija djeca idu u privatne i vjerske predškolske ustanove, a takve djece je u Čakovcu više od 25 posto, za te osnovne programe plaćati isto kao i u javnim vrtićima – 700,00 odnosno 900,00 kuna mjesečno. „Vjerujem da ćemo na ovaj način dobiti održiv sustav predškolskog odgoja, koji ćemo moći transparentno financirati i unaprjeđivati. Za ilustraciju, predškolski odgoj Gradski proračun trenutno stoji preko 30 milijuna kuna, dok su naši izvorni prihodi oko 85 milijuna kuna“, zaključila je Cividini.

Uz temu, donesene su Odluke o sufinanciranju boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama, o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cipelica i Dječji vrtić Cvrčak, o visini ekonomske cijene usluge i omjeru sufinanciranja za predškolske ustanove kojima Grad Čakovec nije osnivač te je izglasan Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u vrtiće Cipelica i Cvrčak sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju. Vijećnici su usvojili Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o demografskim mjerama Grada Čakovca, ali i izglasali Odluku o izmjeni Plana mreže predškolskih ustanova.

Audio sa sjednice i Aktualnog sata možete preslušati na linku: https://www.cakovec.hr/web/odrzana-12-sjednica-gradskog-vijeca-grada-cakovca-2022/

(gč)

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja