Međimurje Press
Grad Čakovec

Održan 5. stručni kolegij gradonačelnice Grada Čakovca!

Kolegij gradonačelnice Grada Čakovca održan je 19. siječnja 2022.

Na Dnevnom redu bilo je 18 točaka slijedećim redom: 

 1. Upućivanje prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 2. Upućivanje prijedloga Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 3. Upućivanje prijedloga Odluke o prihvaćanju teksta Ugovora o pravu korištenja i realizaciji projekta obnove postojeće dvorane i montažu balon dvorane kod Učiteljskog fakulteta Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 4. Donošenje Odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u proračunu Grada Čakovca za 2022. Materijal
 5. Upućivanje prijedloga Odluke o prestanku Zaklade za nadarene učenike, studente i mlade znanstvenike dr. Ivana Novaka, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 6. Upućivanje prijedloga Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola Grada Čakovca za 2022. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 7. Upućivanje prijedloga Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Čakovec u 2022. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 8. Upućivanje prijedloga Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Čakovca za 2022. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 9. Upućivanje prijedloga Programa korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene privremenog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u 2022. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 10. Upućivanje prijedloga Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH u 2022. na području Grada Čakovca za 2022. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 11. Upućivanje prijedloga Programa utroška šumskog doprinosa za 2022. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 12. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 13. Upućivanje prijedloga Odluke o imenovanju v.d. ravnateljice Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 14. Upućivanje prijedloga Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 15. Upućivanje prijedloga Rješenja o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta i dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 16. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za novčane potpore za poticanje visokoškolskog obrazovanja Materijal
 17. Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Čakovca i objavi javnog natječaja za podnošenje molbi za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Čakovca Materijal
 18. Donošenje Odluke o imenovanju Partnerskog vijeća Materijal

Grad Čakovec

 

 

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja