medjimurjepress@gmail.com

Održana 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Izjašnjavanje članova Gradskog vijeća održano je elektroničkim putem u vremenu od 12,00 do 14,00 sati

Sjednici je prisustvovalo ukupno 20 vijećnika

DNEVNI RED

  1. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2019.

  2. Donošenje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Čakovca za 2019.

  3. Usvajanje Izvješća o:

a) izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2019.

b) izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2019.

  1. Donošenje odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Čakovca

  2. Donošenje Odluke o dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec

  3. Donošenje Odluke o ostvarivanju prava na jednokratnu pomoć za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

  4. Donošenje Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2020.

  5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca

  6. Davanje Prethodne suglasnosti na Statute:

a) I. Osnovne škole Čakovec

b) II. Osnovne škole Čakovec

c) III. Osnovne škole Čakovec

d) Osnovne škole Ivanovec

e) Osnovne škole Kuršanec

f) Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec

g) Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec

10. Donošenje Odluke o sufinanciranju boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama

Glasovanje po točkama:

Točka 1. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2019.

Za“ je glasovalo 13 vijećnika, 7 je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2019., usvojen većinom glasova.

Točka 2 Donošenje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Čakovca za 2019.

Za“ je glasovalo 13 vijećnika, 7 je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o utvrđivanju I raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Čakovca za 2019., donesena većinom glasova.

Točka 3.a Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2019.

Za“ je glasovalo 14 vijećnika, 6 je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržan“ pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2019., usvojeno većinom glasova.

Točka 3.b Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2019.

Za“ je glasovalo 14 vijećnika, 6 je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržan“ pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2019. , usvojeno većinom glasova.

Točka 4. Donošenje odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Čakovca:

a) životno djelo Željku Medvedu

Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovalo „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o dodjeli Nagrade Grada Čakovca za životno djelo Željku Medvedu, donesena jednoglasno.

Od 20 prisutnih vijećnika, 2 nisu glasovala prema priloženim uputama.

b) Godišnja nagrada iz područja znanosti, odgoja i obrazovanja – I. Osnovnoj školi

Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovalo „protiv“, 0 je bio „suzdržan“ pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o dodjeli Godišnje nagrade I. Osnovnoj školi Čakovec, donesena jednoglasno.

Od 20 prisutnih vijećnika, 2 nisu glasovala prema priloženim uputama.

c) Godišnja nagrada iz područja umjetnosti i kulture KUU „Veseli Međimurci“

Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovalo „protiv“, 0 je bio „suzdržan“ pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Čakovca Kulturno umjetničkoj udruzi “Veseli Međimurci”, donesena jednoglasno.

Od 20 prisutnih vijećnika, 2 nisu glasovala prema priloženim uputama.

d) Godišnja nagrada iz područja sporta – Gimnastički klub „Marijan Zadravec Macan“

Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovalo „protiv“, 0 je bio „suzdržan“ pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Gimnastičkom klubu „Marijan Zadravec Macan“ donesena jednoglasno.

Od 20 prisutnih vijećnika, 2 nisu glasovala prema priloženim uputama.

e) Godišnja nagrada iz područja gospodarstva – Međimurka BS d.o.o.

Za“ je glasovalo 19 vijećnika, 0 je glasovalo „protiv“, 0 je bio „suzdržan“ pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Čakovca Međimurki BS d.o.o. donesena jednoglasno.

Od 20 prisutnih vijećnika, 1 nije glasovao prema priloženim uputama.

f) Godišnja nagrada iz područja zdravstva i socijalne skrbi – mr.sc. Tanja Rosić, dr. dent. med.

Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovalo „protiv“, 0 je bio „suzdržanih“ pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Čakovca mr. sc. Tanji Rosić, dr. dent. med. donesena jednoglasno.

Od 20 prisutnih vijećnika, 2 nisu glasovala prema priloženim uputama.

g) Godišnja nagrada iz područja rada udruga – Udruzi umirovljenika Grada Čakovca

Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovalo „protiv“, 0 je bio „suzdržanih“ pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Čakovca Udruzi umirovljenika Grada Čakovca, donesena jednoglasno.

Od 20 prisutnih vijećnika, 2 nisu glasovala prema priloženim uputama.

Točka 5. Donošenje Odluke o dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec

Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec, donesena jednoglasno.

Od 20 prisutnih vijećnika, 2 nisu glasovala prema priloženim uputama.

Točka 6. Donošenje Odluke o ostvarivanju prava na jednokratnu pomoć za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o ostvarivanju prava na jednokratnu pomoć za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, donesena jednoglasno.

Od 20 prisutnih vijećnika, 2 nisu glasovala prema priloženim uputama.

Točka 7. Donošenje Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2020.

Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2020., donesena jednoglasno.

Od 20 prisutnih vijećnika, 2 nisu glasovala prema priloženim uputama.

Točka 8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca

Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 2 su glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca, donesena većinom glasova.

Točka 9. Davanje Prethodne suglasnosti na Statute:

a) I. Osnovne škole Čakovec

b) II. Osnovne škole Čakovec

c) III. Osnovne škole Čakovec

d) Osnovne škole Ivanovec

e) Osnovne škole Kuršanec

f) Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec

g) Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec

Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 0 je glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Prethodna suglasnost na statute osnovnih škola čiji je osnivač Grad Čakovec, dana jednoglasno.

Od 20 prisutnih vijećnika, 2 nisu glasovala prema priloženim uputama.

Točka 10. Donošenje Odluke o sufinanciranju boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama

Za“ je glasovalo 18 vijećnika, 2 su glasovala „protiv“, 0 je bilo „suzdržanih“ pa predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je Odluka o sufinanciranju boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama, donesena većinom glasova.

Predsjednik Gradskog vijeća zaključio je sjednicu Gradskog vijeća u 14:01 sati.

PROČELNICA PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur. Jurica Horvat

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
About the Author
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Related Posts

Leave a Reply

*