Međimurje Press
Grad Čakovec

Održana 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

U zgradi Društvenog doma u Novom Selu Rok održana je 4. sjednica Gradskog vijeća Grada čakovca sa 11. točaka dnevnog reda te Aktualnim satom, uz izostanak jednog vijećnika

Sam početak sjednice malo se odužio jer opet je “šepalo” elektronsko glasovanje. Naime svi vijećnici dobili su tablete, ali kako internetska veza nije baš stopostotna u Društvenom domu Novog Sela Rok, podosta se čekalo na glasanje oko prihvaćanja kako Dnevnog reda, tako i prihvaćanja zapisnika s prošle sjednice.

Na Aktualnom satu kao i prošle sjednice, pitanja gradonačelnici postavilo je petoro istih vijećnika.

VESNA BARANAŠIĆ HORVAT postavila je pitanje vezano uz projekt “Eco Brige” -krajobrazbog uređenja Perivoja Zrinskih  u kojoj je fazi i je li su se dogodile neke promjene u troškovniku projekta.

Gradonačelnica je odgovorila kako oko tog projekta i građana postoji nedovoljna komunikacija, uz napomenu kako je oformljeno Vijeće za zelene površine i da je to projekt bivše vlasti koji sada treba pretvoriti u stvarnost. Kako je rekla, potrebno je otkloniti 38 stabala slabije građe, ali i zasaditi novo zelenilo. Upravo u namjeri kako bi se devastiranom parku vratila osnovna namjena a to je boravak građana i šetnja istim.

ASJA SUPANČIĆ BALOG upitala je kada će početi izgradnja dječjih igrališta, ali i uređenja postojećih.

Cividini je naznačila kako je gradi stalo da djec au Čakovcu imaju što više sigurnih igrališta, ali zbog financijskog stanja može obećati kako će se u narednom Proračunu planirati sredstva za tu namjenu.

BORISA BISTROVIĆA zanimalo je kada će se ukunuti naplata parkirališta u centru grada tijekom poslijepodnevnih sati.

Odgovor gradonačelnice bio je kako je to u planu i ne samo za strogi centar, već i sva naplatna parkirališta, ali vodeći brigu tada o sigurnosti parkirnih mjesta stanara koji plaćaju godišnju naknadu.

DARKO ZVER naglasio je problem parkirališta iza I.OŠ Čakovec te predložio, radi sigurnosti školske djece, ali i osiguranja parkiranja zaposlenicima da se na ulaz u školsko dvorište postavi rampa.

Gradonačlenica je napomenula da grad ima koncesiju za navedeno parkiralište te će uputiti GKP Čakom dopis kako bi se razriješio taj problem

KAROLINA JUZBAŠIĆ postavila je dva pitanja gradonačelnici Prvo se odnosilo na završetak revizije u Gradu Čakovcu, koje su spoznaje i ako je situacija loša koje će mjere poduzeti. Drugo pitanje odnosilo se na intezivnu stanogradnju u Čakovcu te visoke cijene kvadrata te kako se može pomoći mladim ljudima da dođu do stanova.

Gradonačelnica je bila konkretna u odgovoru. 

Da, revizija je završena. Ono što mogu iznijeti je da su obveze Proračuna prilikom preuzimanja vlasti iznosile 94 milijuna kuna, od toga je utvrđeno da obaveze prema dobavljačima iznose 36,8 milijuna kuna. Od dugoročnog kredita povučeno je na taj dan 10 milijuna kuna, dakle imamo još 35 milijuna kuna na raspolaganju.  I ono što nije manje važno, to su potencijalne obaveze temeljem potpisanih, a nerealiziranih ugovora, gdje imamo u ugovoru za Prostorno uređenje 30,5 milijuna, za Komunalno gospodrstvo 6,2, milijuna, Upravni odjel za upravu 149 tisuća kuna i Upravni odjel za društvene djelatnosti 10 milijuna kuna. Ukupno nešto više od 47 milijuna kuna. Sve te brojke reflektiraju se na rebalans Proračuna. Posebno treba napomenuti da je sam čisti proračun Grada Čakovca 85 milijuna kuna i da bi nama trebalo godinu dana da ne radimo ništa i da poplatimo sve “preuzete” obveze. To si ne možemo dopustiti. Ono što moramo pokušati je izvršiti ugovoren obaveze prema dobavljačima, udrugama, kulturnim institucijama. Sve će to nažalost rezultirati određenim minusima na kraju godine. Pratit ćemo likvidnost grada i okrenuti novu stranicu i ići dalje, nadasve uz pomoć Europskih fondova. Najveći problem u samom gradu je taj što imamo pripremljenu projektnu dokumentaciju “za ništa”. Tako npr.ulica Ivana Gorana Kovačića nema građevinsku dozvolu, koja dovoljno govori o nerealnom planiranju u gradu prijašnje vlasti, a minus od 94 milijuna, o tome dovoljno ilustrira. I da, dužnost nam je i obaveza  rezultate revizije predati na daljnji postupak nadležnim tijelima.

Što se tiče stanova za mlade i kako do njih, grad je započeo razgovore s APN-om oko izgradnje POS-ovih stanova. Traži se lokacija i trenutno se provodi anketa sa zainteresiranim subjektima o stanovima za kupiti, za najam. Takvi stanovi trebaju nam i za zdravstvene djelatnike, prosvjetare, ali i drugu kvalitetnu radnu snagu.

(rd)

 

 

 

 

 

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja