Međimurje Press
Grad Čakovec

Održana 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Na sjednici je dana S U G L A S N O S T za provedbu ulaganja na području Grada Čakovca unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020“.

Suglasnost je dana Međimurskim vodama d.o.o. Čakovec na podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava potpore u sklopu natječaja za provedbu podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“ provedba tipa operacije 7.2.1.
„Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje
otpadnih voda“, za projekt: Izgradnja vodovodne mreže i mješovite i sanitarne kanalizacijske mreže s
precrpnom stanicom u zoni „Brezje“ u Mihovljanu.

Sjednici su izostala 2 člana, tako da je istoj nazočilo 19 vijećnika. Odluka je donesena jednoglasno.

(mp)

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja