medjimurjepress@gmail.com

Otvoren natječaj za zimsko klizalište u Gradu Čakovcu

NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE
JAVNE POVRŠINE

 1. Pozivaju su zainteresirane pravne i fizičke osobe na  podnošenje ponude za korištenje javne površine od 800 m2 za postavljanje i organizaciju pružanja usluga klizališta u gradu Čakovcu, na Trgu Republike.
 2. Korištenje javne površine za predmetnu namjenu predviđa se u periodu od 01. prosinca 2017. do 31. siječnja 2018. godine.
 3. Grad Čakovec osigurava postavljanje podloge za klizalište, spremište za klizaljke i opremu te priključak na električnu energiju i vodu, a troškovi navedenog teret su odabranog ponuditelja. O navedenim troškovima i njihovom podmirenju Grad Čakovec  će sa ponuditeljem sklopiti Sporazum.
 4. Odabrani ponuditelj osigurava postavu i organizaciju usluge klizališta, dimenzije 16m x 38m, najam klizaljki i održavanje leda i pripadaju mu svi prihodi sa toga osnova, a može klizalište koristiti za reklamiranje te u sklopu usluga pružati ugostiteljske usluge sukladno propisima.
 5. Za korištenje predmetne javne površine odabrani ponuditelj dužan je platiti porez na korištenje javne površina sukladno Odluci o porezima Grada Čakovca. Početni iznos navedenog poreza iznosi 1,20 kn/m2 javne površine dnevno. Porez  se plaća na način i u rokovima određenim rješenjem nadležnog gradskog tijela.
 6. Kriterij za odabir ponude: Najviši ponuđeni iznos poreza na korištenje javne površine.
 7. Ponuda mora sadržavati:
  a) Podatke o ponuditelju: tvrtka, sjedište, OIB, adresa elektroničke pošte,
  b) Izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra,
  c) Opis tehničkog rješenja i organizacije pružanja usluge klizališta,
  d) Ponuđeni iznos poreza za korištenje javne površine,
  Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.
 8. Ponuda se predaje u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici, na adresu Grad Čakovec, Kralja Tomislava 15, Čakovecdo 03.11.2017. najkasnije do 14,00 sati bez obzira na način dostave.
 9. Ponuditelji će o odabiru biti obaviješteni u roku od 3 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.
 10. Odabrani ponuditelj dužan je ugovoriti Policu osiguranja od opće odgovornosti prema trećim osobama.
 11. Grad Čakovec zadržava pravo ne odabrati niti jednu ponudu te poništiti natječaj bez obrazlaganja i/ili naknade troškova ponuditeljima.

(Upravni odjel za komunalno gospodarstvo Grada Čakovca)

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
About the Author
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Related Posts

Leave a Reply

*