medjimurjepress@gmail.com

Početna konferencija

U prostorima GP „EKOM“ u Čakovcu, danas je održana početna konferencija projekta „Komunalna vozila sa nadogradnjom za odvojeno prikupljanje otpada (biootpada)“.

Riječ je o projektu sufinanciranom europskim fondovima, u sklopu kojeg će Gradsko komunalno poduzeće „ČAKOM“ nabaviti dva komunalna vozila za podvojeno prikupljanje otpada. Vozila su ukupno vrijedna 2.410.075,00 kuna a bespovratni udio iznosi 1.480.000,00 kuna.

Na konferenciji su govoriti gradonačelnik Grada Čakovca Stjepan Kovač, direktor GKP Čakom Ivica Perhoč te voditeljica projekta Nataša Panić.

„GKP Čakom godinama je u nacionalnom vrhu što se tiče prikupljanja, sortiranja te odlaganja otpada, a ovaj projekt pomoći će im da budu još bolji. Osim što će poduzeću omogućiti da ima niže operativne troškove, kvalitetniju uslugu dobit će i građani.“, rekao je, među ostalim, gradonačelnik Grada Čakovca Stjepan Kovač.

Prema riječima direktora GKP Čakom Ivice Perhoča, Čakomov njihov vozni park je zastario te ga je potrebno obnavljati. Dva nova kamiona počet će se koristiti već početkom iduće godine, tako da će svojim korisnicima moći isporučiti bolju i kvalitetniju uslugu.

Voditeljica projekta Nataša Panić iz Čakoma rekla je da je krajnji cilj projekta osigurati veću stopu razdvajanja otpada te samim tim i količinu onog koji se trajno odlaže. Projekt traje do veljače iduće godine, a osim nabave kamiona obuhvaća i edukaciju građana.

Inače GKP Čakom uslugu prikupljanja, odvoza i odlaganja otpada osim na području Grada Čakovca obavlja i u općinama Strahoninec, Šenkovec, Nedelišće, Orehovica, Mala Subotica i Štrigova, a sveukupno ima 18.309 korisnika. Sustavom odvojenog prikupljanja bio-otpada kroz posebne spremnike (smeđe kante) od 120 l trenutno je obuhvaćeno 8.073 korisnika (44 %), a postignut je postotak izdvajanja bio-otpada od oko 30 % od količine miješanog komunalnog otpada.

Izjave možete pogledati putem videa na našoj FB stranici.

(r)

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
About the Author
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Related Posts

Leave a Reply

*