Međimurje Press
Grad Čakovec

Usmeno javno nadmetanje

KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE U SVRHU AMBULANTNE PRODAJE
BOŽIĆNIH DRVCA U ČAKOVCU

1. U sklopu manifestacije adventskih i božićnih svečanosti Grad Čakovec daje na korištenje 10 prodajnih mjesta dimenzija 5,00 x 6,00 m (30 m2) za prigodnu ambulantnu prodaju božićnih drvca na dijelu zelene površine u Ulici Franje Punčeca (bivše nogometno igralište MTČ-a) u Čakovcu.

2. Uvjeti za korištenje javne površine propisani su rješenjem Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo Grada Čakovca KLASA: UP/I-363-02/20-02/284; UR.BROJ: 2109/2-08-20-01 od 16. studenog 2020. godine.
– Djelatnost koja se može obavljati je isključivo prigodna prodaja božićnih drvca.
– Prodaja se može vršiti svakim danom u razdoblju od 15. prosinca do 24. prosinca 2020. godine.

3. Sudionici javnog nadmetanja dužni su prethodno podmiriti sva dugovanja prema Gradu Čakovcu ukoliko ona postoje i uplatiti jamčevinu od 1.200,00 kuna na žiro-račun Grada Čakovca IBAN HR1524070001806000006model 68šifra 1740 – OIB. Svaki sudionik dužan je uplatiti jamčevinu za onoliko mjesta koliko ih želi licitirati. Jamčevina se uračunava u ukupnu cijenu, a ukoliko sudionik ne uspije u nadmetanju, ista se vraća. Bez potvrde o uplati jamčevine sudionik nema pravo sudjelovanja u javnom nadmetanju. Uplatu jamčevine obavezno izvršiti doznakom na žiro-račun Grada Čakovca ili na blagajni GP Ekom. Ukoliko sudionik koji je uspio na licitaciji odustane od korištenja javne površine, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

4. Javno nadmetanje će se održati u utorak, 24.11.2020. vani na rukometnom igralištu Macanovog doma (T. Masaryka 24, Čakovec), s početkom u 13,20 sati.

5. Početna cijena na javnom nadmetanju za jedno prodajno mjesto je 1.200,00 kuna. Zainteresirane fizičke i pravne osobe mogu se za uvid u ostale pojedinosti u svezi s javnim nadmetanjem obratiti Upravnom odjelu za financiranje Grada Čakovca, ul. K. Tomislava 15, tel. 314-932.

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE GRADA ČAKOVCA

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja