medjimurjepress@gmail.com

Jedna od najkraćih sjednica Gradskog vijeća Murskog Središća

U ponedjeljak, 09. rujna 2019. godine u 17:00 sati u prostorijama multimedijske dvorane u
Centru za kulturu Rudar održana je 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće. Na
početku sjednice gradonačelnik se ispričao vijećnicima što je sjednica uoči utakmice Hrvatske
reprezentacije ali obzirom na kraći i jednostavniji Dnevni red smatra da bi moglo biti brzo
završena.

AKTUALNI SAT

Četrnaesta sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće održala se jučer, 09. rujna 2019. godine s početkom u 17:00 sati. Predsjednik Gradskog vijeća na početku sjednice pozdravio je prisutne te je konstatirao da sjednici Gradskog vijeća prisustvuje petnaest vijećnika te je otvorio aktualni sat.

U sklopu aktualnog sata predsjednik Gradskog vijeća Zvonko Vrtarić postavio je pitanje gradonačelniku dokle se stiglo s pripremama oko bratimljenja s Gradom Ozljom. Gradonačelnik Dražen Srpak odgovorio je kako je bio u Ozlju, da proces ide dobro i da će oni na svom slijedećem Gradskom vijeću donijeti Odluku o bratimljenju, a Grad Mursko Središće također na svom idućem vijeću. Tako bi se, iduće godine, 30. travnja u Dvorcu Zrinskih u Ozlju potpisala povelja o bratimljenju.

Predsjednik Gradskog vijeća također je gradonačelniku uputio pitanje da obzirom što će novi dječji vrtić ubrzo biti gotov, a Gradska uprava će preseliti u prostorije Stare škole odnosno sadašnjeg dječjeg vrtića, što će se nalaziti u sadašnjim prostorijama Gradske uprave. Gradonačelnik je odgovorio kako bi novi dječji vrtić trebao biti gotov i useljen do blagdana sv. Barbare, a ako eventualno zbog vremenskih uvjeta, obzirom što sada slijede vanjski radovi, bi moglo biti malo problema i ako to ne bude moguće do blagdane sv. Barbare onda je slijedeći termin za Božić i to će se sigurno stići. Rekao je kako su već sada počela razmišljanja i da će se ubrzo krenuti s nekim idejnim rješenjem u Staroj školi da se tamo preseli Gradska uprava, a sadašnji prostori Gradske uprave bili bi najbolji za centar državnih službi – HZMO, HZZ, Murs ekom, Urbanizam te je već sa svima odrađeni prvi sastanak.

Potpredsjednik Gradskog vijeća Kristijan Antolović upitao je gradonačelnika gdje se stalo s projektom kompostane. Gradonačelnik je odgovorio da se nije stalo s projektom i da je on napravljeni prošle godine te da je trebao biti javni poziv u veljači međutim tek sada je izašlo van esavjetovanje koje je vrlo razočaravajuće jer su stavili potpuno drugačije uvjete no što su bili u startu, sada je isključivi prijavitelj komunalno poduzeće, a kad su objavili prvi javni poziv je to bio JLS te je naveo kako će danas prisustvovati sastanku s direktorom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost vezanom uz navedeno. Kristijan Antolović pitao je kako će ove godine funkcionirati zimska služba na području grada, a gradonačelnik mu je odgovorio kako je Odlukom o povjeravanju komunalnih djelatnosti posao zimske službe pripao Murs ekomu i da su u pripremama da Murs ekom u potpunosti preuzme zimsku službu. Gradonačelnik je rekao kako je kupljen traktor s velikim plugom, da Murs ekom ima mali rider za čišćenje staza, plan je da se s tom mehanizacijom čisti Mursko Središće, kupiti će se još sipač soli, a sol je nabavljena. Gradonačelnik je rekao da je sve spremno, a da za naselja na području grada postoje ugovorni partneri za čišćenje snijega.

Tomislav Korbelj pitao je gradonačelnika da je na prošlom vijeću obećao kako će se napraviti letak vezan za cjenik dimnjačarskih usluga pa gdje je stalo s tim. Voditeljica Odsjeka za općedruštvene djelatnosti, turizam, europske integracije i protokol odgovorila je kako je grafička priprema napravljena i da će ovaj tjedan letci biti gotovi.

Vijećnica Ksenija Flac postavila je pitanje kada se planira završetak radova na grobnoj kući Peklenica-Križovec. Gradonačelnik je odgovorio da će drugom fazom grobna kuća biti u potpunosti obnovljena zajedno s okolišem i sanitarijama te da će sigurno sve biti završeno do Svih svetih.

Renata Kovačić upitala je gradonačelnika kako se daleko došlo s projektima za dogradnju škole odnosno uvođenja jednosmjenske nastave u Osnovnoj školi Mursko Središće te ako se, bez obzira na aglomeraciju, rupe na cestama mogu pokrpati prije početka zimske sezone. Gradonačelnik Dražen Srpak odgovorio je kako županijska vlast ne želi napraviti novu projektu dokumentaciju za dogradnju škole, a Grad ju ne može naručiti jer nije osnivač škole, a stari projekti iz 2010. godine su propali te ako drugačije neće ići onda će Grad preuzeti školu. Vezano uz rupe na cestama, gradonačelnik je rekao da će se napraviti ono što je najgore no da treba biti svjestan da ide aglomeracija i da će sve biti raskopano.

Pitanje vezano uz sigurnost djece u prometu odnosno uspostavu gradskog prijevoza uz linije koje već postoje na području grada za djecu osnovne škole postavio je vijećnik Miroslav Ikodinović. Gradonačelnik je odgovorio da je upitom prema županijskim službama rečeno da to nije moguće i da ako se pokuša na neki drugi način da će to svakako finacijski biti puno, no da će se još jednom uputiti dopis Međimurskoj županiji vezan uz navedeno i da će se napraviti anketa u Osnovnoj školi da bi se vidjelo koliko djece je zainteresirano.

Jurica Mesarić postavio je pitanje gradonačelniku ima li Grad interesa za kupnju nekretnine u Murskom Središće gdje se nalazio Auto-stop. Gradonačelnik je rekao da je Grad dobio ponudu za kupnju, ista se proanalizirala te je zaključeno da namjenski ne odgovara i da trenutno Grad nema interesa no da će svakako rado pomoći oko toga da se isto ponovno stavi u funkciju. Vijećnik Mesarić upitao je gradonačelnika vezano uz odašiljač u Murskom Središću – tko izvodi adaptaciju i modernizaciju u stupovima i da postavlja to pitanje jer je primjetio da se tamo parkiraju vozila beogradske registarske oznake. Gradonačelnik je odgovorio da ne zna da ako je vozilo tamo bilo parkirano je su li ljudi u tom vozilu i što radili u vezi toga. Rekao je da zna da će dva dana biti smetnje signala jer su mu tako rekli iz Hrvatskog telekoma jer se mjenja tehnologija unutra da bi se pojačao signal. Gradonačelnik je zadužio Odsjek za općedruštvene djelatnosti da se uputi dopis Hrvatskom telekomu s pitanjem zabrinutog vijećnika što su tamo radila tri kombija beogradske registracije.

Pitanje kada počinju radovi na aglomeraciji uputio je gradonačelniku vijećnik Andrija Tekeli. Gradonačelnik je odgovorio kako će ovaj tjedan ili najkasnije idući tjedan biti potpisani ugovori za aglomeraciju i da će radovi početi prvo u ulici Slatine zbog dječjeg vrtića. Vijećnik Ivan Vršić pitao je kada će početi radovi na rekonstrukciji ceste Mursko Središće – Slemenice. Gradonačelnik je rekao da kako je bio na sastanku s v.d. direktorom Hrvatskih cesta Varaždin koji je dobio nalog temeljem zaključka Vlade RH te je rekao kako je manje-više sve spremno te da od Slemenica do benzinske postaje u Murskom Središću idu s obiju strana ceste staze, cesta će biti široka 6,5 metara, neki dijelovi se ravnaju, u centru Murskog Središća postaviti će se semafori. Gradonačelnik je rekao da se očekuje dolazak ministra vanjskih poslova u grad na sastanak oko upoznavanja projekta zaobilaznice i mosta kojem će prisustvovati i župan Općine Lendava Janez Magyar. Gradonačelnik je također istaknuo kako se teretni promet u Murskom Središću nakon stavljanja Pravilnika o zabrani teretnog prometa iznad 7,5 tona van snage nije drastično povećao za sada.

Vijećnik Marko Strojko postavio je pitanje gradonačelniku vezano uz završetak Društvenog doma u Križovcu, obzirom što se u listopadu održava poznata manifestacija Dani kruha i zahvala za plodove jeseni. Gradonačelnik mu je odgovorio da se ne moraju brinuti, manifestacija će se održati u listopadu kao i svake godine, radovi koji slijede: zamjena podova, soboslikarsko ličilački radovi i zamjena rasvjete biti će gotovi do kraja mjeseca rujna. Graonačelnik se nadovezao te istaknuo da su radovi u društvenom domu Hlapičina isto pri kraju, još slijedi samo postavljanje keramike, na društvenom domu u Peklenici su također zapopčeli radovi kao i radovi na grobnoj kući Peklenica – Križovec.Drugo pitanje koje je postavio vijećnik je vezano uz PRŠI i signal, tj. antena u Peklenici Gradonačelnik mu je odgovorio da je projekt „Plan razvoja širokopojasnog interneta“ predani, čekamo da se projekt odobri, točnije operateri se moraju javiti na poziv. Grad je uzeo model A gdje su svi daljnji postupci prebačeni na Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU koje vodi taj cijeli postupak i koje ocjenjuje. Operater koji se javi na javni poziv i zadovolji uvjete taj cijeli projekt preuzima na sebe. Što se tiče antene u Peklenici gradonačelnik je kontaktirao HT, izrađuje se projektna dokumentacija i radovi će se najvjerojatnije izvoditi na proljeće, a postavljanjem antene Križovec, Peklenica, Vratišinec dobivaju 4G signal. Antena će biti smještena na području prema groblju.

Vijećnik Dragutin Stojko postavio je pitanje gradonačelniku u kojoj je fazi projekt modernizacije javne rasvjete po naseljima i kada će početi radovi. Gradonačelnik je odgovorio da će se sredinom rujna raspisati jednostavna nabava i biti provedena u roku 14 dana, odabrati će se izvođač, sredstva za radove su osigurana u proračunu i da ne vidi nikakve prepreke zbog kojih radovi nebi mogli biti završeni do kraja ove godine.

Vijećnik Matija Varga postavio je gradonačelniku dva pitanja. Prvo pitanje bilo je ako Grad Mursko Središće objavljuje natječaje za zapošljavanje na web stranicama grada i na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela odgovorio mu je da zapošljavanje na određeno vrijeme (zbog zamjene, bolovanja, povećanja obujma poslova) objavljujemo na mrežnim stranicama HZZ-a i to najmanje 8 dana, a vezano za zapošljavanje na neodređeno prema Pravilniku o prijmu u službu, grad je taj natječaj obvezan objaviti u Narodnim novima i to grad i objavljuje. Drugo pitanje vijećnika je vezano uz produžetak šetnice do Svetog Martina na Muri, dali postoji plan i realizacija istog. Gradonačelnik mu je odgovorio da je to njegov plan već jako dugo ne samo do Sv. Martina nego i do Križovca. Za sada jedini problem zbog kojeg nije moguće realizirati taj plan je Schengen, kad neće biti Schengena taj će se plan moći realizirati, ali izraditi će se Idejno rješenje. Vijećnik Matija Varga rekao je da bio prisutan kada su se izvodili radovi kod antenskog stupa u Murskog Središća te da je razgovarao sa majstorima i da uvode odašiljač za 5G mrežu i da to odrađuje tvrtka Edison.

Vijećnica Martina Cimerman Teljega pohvalila je investiciju asfaltiranja ispred Društvenog doma u Hlapičini te je iznijela kako bode u oko neasfaltirani dio između rubnika i ceste i može li se što učiniti po tom pitanju. Gradonačelnik je rekao da ako se toliko uložilo u dom i ako se isti stavio u funkciju na radost svih mještana onda će se i to svakako napraviti.

Franciska Vida postavila je pitanje vezano uz naselje Ror u Štrukovcu – jesu li završeni radovi i koliko je iznos radova. Voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove odgovorio je kako su radovi završeni i da će točan iznos radova znati danas nakon dostave obračuna. Vijećnica Franciska Vida zahvalila se gradonačelniku na pohvali u Listu Međimurje vezanoj uz izlazak iz stranke, a gradonačelnik Dražen Srpak je odgovorio kako već petnaest godina uređuje List Međimurje, ostale tjednike i portale i da je on to svakako napisao. 

ŠEST TOČAKA DNEVNOG REDA

Na Dnevnom redu bilo je šest točaka, a prva je bila Prijedlog odluke o usvajanju polugodišnjeg obračuna proračuna Grada Mursko Središće za razdoblje 01.01. do 30.06.2019. U kratkom izlaganju gradonačelnik je iznio da su pokazatelji poslovanja odlični, da je na žiro računu 600 tisuća kuna, na depozitu 5 milijuna kuna, svi računi se uredno plaćaju i Grad nikome ništa ne duguje. Samo poslovanje je dalo rezultat od gotovo 5 milijuna kuna viška s time da je iz proteklih razdoblja preneseno 2,7 milijuna dok je u prvih šest mjeseci ove godine ostvaren višak od 2,2 milijuna kuna. Ono što posebno veseli je to što su prihodi od poreza ostvareni u prvih šest mjeseci 60% od planiranih što govori o rastu plaća i zaposlenosti dok na strani rashoda troškovi za zaposlene su ostvareni u iznosu od 42,7% što pak govori o racionalnom poslovanju. Posebne rasprave nije bilo te je ta točka usvojena s većinom glasova. Druga točka je bila Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu JLS na području Međimurske županije iz kojeg proizlazi da je Grad Mursko Središće sva nogometna igrališta u svom vlasništvu upisao s procjenama vrijednosti u Registar imovine međutim iz razloga što su procjene vrijednosti bile obavljene u veljači 2019. godine, nogometna igrališta nisu zavedena u Glavnu knjigu te će se isto obaviti do kraja 2019. godine o čemu je obavještena Inventurna komisija – objasnio je vijećnicima pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela. U raspravu se uključio vijećnik Tomislav Korbelj i vijećnica Renata Kovačić. Vijećnik Tomislav Korbelj kod te točke inzistirao je da svi nogometni klubovi moraju dati financijsko izvješće. Gradonačelnik ga je upozorio da financijsko poslovanje nogometnih klubova nije točka Dnevnog reda te da bi vijećnici trebali poštivati Poslovnik o radu Gradskog vijeća, a pročelnik da klubovi ionako daju svake godine financijska izvješća kad se prijavljuju na Javni poziv te su zakonski dužni svoje financijsko izvješće objaviti u Registru neprofitnih organizacija iz kojih je vidljivo njihovo poslovanje. Vijećnica Renata Kovačić tražila je neka pojašnjenja od pročelnika u vezi obavljanja revizije što joj je on i dao. Slijedeća točka dnevnog reda bila je Izvješće o radu gradonačelnika za prvih šest mjeseci ove godine. Po toj točki raspravljali su vijećnici Pilipović i Korbelj. Vijećnik Pilipović tražio je pojašnjenje oko investicije energetske učinkovitosti na zgradi DVD-a, a gradonačelnik mu je objasnio da smo istu stvar prijavili u dvije mjere, a prošla je mjera energetske učinkovitosti te je za tu investiciju dobiven ugovor od 283 tisuće kuna. Vijećnik Tomislav Korbelj svoje izlaganje započeo je rečenicom da se gradonačelnik u Izvješću hvali s time što je napravio i da što je je međutim isto tako iznio je nekoliko projekata koji nisu realizirani. Riječ je o radiopostaji, ginekološkoj ambulanti, klizalištu, srednjoj školi. Gradonačelnik se na referirao da je od programa iako je polovica mandata realizirano gotovo sve što je u ingerenciji lokalne samouprave, naglasivši pritom da je Grad dva put tražio radiofrekvenciju, a odgovor HAKOM-a je bio da nema slobodnih frekvencija dok je za ginekološku ambulantu za koju su bili osigurani svi uvjeti i prostor bio premali potrebit broj upisanih pacijentica ako je vršena vrlo ozbiljna kampanja za upisivanje te stoga Dom zdravlja nije imao zadovoljene uvjete. Rasprava se zaoštrila te je predsjednik Gradskog vijeća Zvonko Vrtarić izrekao opomenu vijećniku Korbelju s rečenicom „non-stop podbadate i idete ispod pojasa“. Nakon izrečene opomene gradonačelnik je konstatirao da ga vijećnik Korbelj i dalje provocira te da non-stop gleda prema njemu i klima glavom i pitao ga je li „klimavac“. Nakon toga vijećnik Korbelj se razljutio jer tako dalje ne može raditi, a gradonačelnik je rekao da se ne bi trebao ponašati kao u jaslicama. U 17:54 sata vijećnik Korbelj i vijećnici oporbene koalicije SDP MDS HSU LB otišli su sa sjednice jer da tako ne mogu raditi, a dvoje nezavisnih vijećnika uz vijećnike koalicije HDZ HSLS HDS HNS nastavili su s radom jer je kvorum i dalje postojao. Četvrta točka Dnevnog reda bila je Prijedlog Odluke o razrješenju privremenog ravnatelja CZK Rudar te Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelje CZK Rudar. Privremena ravnateljica koja je morala biti postavljena u proceduri registracije javne ustanove Dolores Vrtarić razriješena je s 31. prosincem 2019. godine te dužnosti. Nakon provedenog natječaja, Povjerenstvo je nakon analize pristiglih životopisa i programa rada donijelo odluku da Gradskom vijeću predloži profesora povijesti, a uskoro i doktora Zorana Turka iz Murskog Središća za ravnatelja. S većinom od 8 glasova Gradsko vijeće imenovalo je ravnatelja CZK Rudar, a na dužnost stupa s 01.01.2020.g. Peta točka Dnevnog reda bila je Prijedlog izmjena Pravilnika o mjerilima za dodjelu nagrada sportašima za sportska ostvarenja . U članku 1. dodano je da se dodjeljuje i godišnja nagrada za sportaša i za sportašicu te da se osim godišnjih nagrada za sportska ostvarenja u natjecateljskoj kategoriji dodjeljuju nagrade i za sportska ostvarenja i u rekreacijskoj kategoriji i to za rekreativca i rekreativku godine te za najbolju rekreacijsku momčad godine. Cilj ovih izmjena je u tome da bi se lakše i pravilnije te nagrade dodijelile te su iste usvojene jednoglasno, sa 10 glasova ZA. Posljednja točka Dnevnog reda bila je Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Mursko Središće – građevinska zemljišta Slatine. Obzirom što se kod novog dječjeg vrtića prodaje šest novih gradilišta, a trenutno se gradi nova cesta sa svom infrastrukturom do tih gradilišta želja je da se na tim gradilištima što prije započne gradnja te je tako u Odluku uglavljena obveza početka gradnje u roku od tri godine od sklapanja ugovora o kupoprodaji. Gradsko vijeće završilo je u 18:07 sati.

(GMS)

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
About the Author
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Related Posts

Leave a Reply

*