medjimurjepress@gmail.com

Održana 59. sjednica stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće

NA SJEDNICI STRUČNOG KOLEGIJA DONESENI SU SLIJEDEĆI ZAKLJUČCI

1.Prihvaća se ponuda tvrtke DK Elektro usluga d.o.o., Peklenica za zamjenu stare javne rasvjete s novim led rasvjetnim tijelima u krugu Osnovne škole Mursko Središće u iznosu od 19.687,50 kuna

2.Zadužuju se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela i voditelj Odsjeka za financije, proračun, društvene djelatnosti i socijalnu skrb za koordinaciju s Međimurskom županijom, a vezano za planiranje zamjene postojećih reflektora s led reflektorima u sportskoj dvorani u Murskom Središću radi uštede električne energije u 2020. godini

3. Prihvaća se ponuda tvrtke Eltel d.o.o., Čakovec za izradu i postavljanje panoa u gradskom parku u Murskom Središću s povijesnim motivima te kartom grada i korisnim informacijama za turiste u iznosu od 22.300,00 + PDV.

4.Zadužuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela i voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da s izrađivačem Prostornog plana grada Mursko Središće razmotri plan uređenja centra Murskog Središća i da se isto uvrsti u novi Prostorni plan s naglaskom na lokaciju bivšu klaonicu Hoblaj.

5. Prihvaća se ponuda tvrtke Info-far d.o.o. za redizajn i mjesečno održavanje internetske stranice Grada Mursko Središće te se zadužuje voditeljica Odsjeka za općedruštvene djelatnosti, turizam, europske integracije i protokol za korespodenciju i koordinaciju oko istog.

6.Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, Ogranak Mursko Središće – odobrava se isplata tekuće donacije temeljem ugovora o dodjeli financijskih sredstava u iznosu od 4.500,00 kuna za kupnju sportskih trenirki za članove udruge.

7.Prihvaća se ponuda tvrtke SEVOI d.o.o., Zagreb za realizaciju projekta Izmjene i dopune Strategije upravljanja imovinom za razdoblje 2019.-2025. godine u iznosu od 5.000,00 kuna + PDV.

8.Miners MC, Mursko Središće – odobrava se proširenje prilaza opločnjacima 2 metra kod klupskih prostorija. Obavještava se udruga Miners MC da će Grad Mursko Središće daljnja ulaganja u navedeni prostor osmisliti Prostornim planom te će se daljnja ulaganja i uređenje prostorija koje se nalaze na tom prostoru morati prilagoditi planovima Grada i Prostornom planu.

9.VMO Štrukovec – prima se na znanje Zapisnik sa sjednice

10.Zadužuju se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela i voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da s Elektrom Čakovec dogovori realizaciju niskonaponskog priključka na Majuru u Štrukovcu.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRADONAČELNIK

Dražen Srpak

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
About the Author
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Related Posts

Leave a Reply

*