Međimurje Press
Grad Mursko Središće

Održana 75. sjednica stručnog kolegija gradonačelnika Murskog Središća

ZAKLJUČCI S KOLEGIJA GRADONAČELNIKA MURSKOG SREDIŠĆA 

1.Zadužuje se voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da s Mjesnim odborom Štrukovec dogovori daljnja ulaganja u Društveni dom Štrukovec prema zapisniku sa sjednice Mjesnog odbora. Dodatna ulaganja u društveni dom prema traženju mjesnog odbora moguća su na kraju godine prema proračunskim sredstvima Grada Mursko Središće.

2.Zadužuje se Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da po svim prostorima u vlasništvu Grada obavi sve procedure vezano uz poštivanje odredbi Zakona o zaštiti od požara – postavljanja protupožarnih aparata i ostale mjere zaštite od požara.

3.Zamolba Klementine Kolarić, Marka Kovača 34, Mursko Središće – odobrava se sufinanciranje edukacijske-rehabilitacije u trajanju od 60 min u intenzitetu jedan puta tjedno i logopedske terapije u trajanju od 45 minuta u intenzitetu 1 puta tjedno u iznosu od 50% od ukupne mjesečne cijene za dijete Anastaziju Orehovec u trajanju od 6 mjeseci.

4.Lucija Vrbanić, Rade Končara 3, Mursko Središće – odobrava se isplata novčane nagrade u iznosu od 1.000,00 kuna za dodijeljenu Dekanovu nagradu na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu.

5.Supružnicima Milki i Smailu Husadžić iz Murskog Središća, Vladimira Nazora 24 zbog teške materijalne i zdravstvene situacije i pozne životne dobi (Smail Husadžić boluje od aterosklerotske kardiovaskularne bolesti i povratnog depresivnog poremećaja, Milka Husadžić boluje od dijagnoze Lyphoma non Hodgkin) odobrava se isplata pomoći i to svakome po 7.500,00 kuna u svrhu rješavanja obustave ovršnog postupka nad jedinom nekretninom za stanovanje – stanom u ulici Vladimira Nazora 24. S korisnicima pomoći Grad Mursko Središće sklopiti će Sporazum temeljem kojeg će se odobreni iznos isplatiti banci vjerovniku na partiju kredita uz prihvaćanje korisnika pomoći da u slučaju njihove smrti Grad Mursko Središće u ostavinskom postupku zadržava pravo od nasljednika tražiti povrat isplaćene pomoći.

6. Korisnici Dječjeg vrtića „Maslačak“ i ostali građani obavještavaju se da s 13. siječnjem 2020. godine Dječji vrtić „Maslačak“ počinje s radom na novoj lokaciji – Ulica Slatine 2, Mursko Središće. Za sve potrebne radnje u smislu preseljenja zadužuje se ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ i voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove.

7.Zadužuje se komunalni redar da vodi brigu o uređenju svih zelenih javnih površina, nerazvrstanih cesta, turističkih objekata i sadržaja na način da pravovremeno temeljem ovlasti gradonačelnika daje nalog komunalnom poduzeću Murs-ekom d.o.o. u svezi istog.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja