medjimurjepress@gmail.com

Pokazna vježba civilne zaštite “Poplava u Gradu Mursko Središće„

Grad Mursko Središće 29. lipnja 2019. godine ogranizira provođenje vježbe civilne zaštite na temu „Poplava 2019.“ Tema vježbe je zaštita Grada Mursko Središće od poplava.

Vježba će se održati 29. lipnja 2019. godine sa početkom u 16:00 sati na rijeci Muri na području „Lučice“.

Cilj vježbe je praktična provjera Plana djelovanja civilne zaštite Grada Mursko Središće, osposobljenost Stožera civilne zaštite, osposobljenost djelatnika Grada Mursko Središće za postupanje u slučaju izvanrednih situacija, osposobljenost i postupak intervencije operativnih snaga civilne zaštite i žurnih službi te potrebu mijenjanja Plana djelovanja civilne zaštite kako bi postao još operativniji.

Scenarij vježbe je sljedeći: Dana 29.06.2019. godine oko 12:00 sati Hrvatske vode VGO za Muru i gornju Dravu, dobivaju informaciju o većem vodnom valu koji iz pravca Slovenije kreće rijekom Murom prema Gradu Mursko Središće. Hrvatske vode VGO za Muru i gornju Dravu proglašavaju pripremno stanje, a ubrzo i redovnu obranu od poplava za područje Grada Mursko Središće. Temeljem informacije Hrvatskih voda VGO za Muru i gornju Dravu ŽC 112 Čakovec obavješćuje gradonačelnika Grada Mursko Središće koji putem Jedinstvenog upravnog odjela Grada Mursko Središće mobilizira Stožer civilne zaštite Grada Mursko Središće. Zbog nailaska vodnog vala, Grad Mursko Središće mobilizira dobrovoljno vatrogasno društvo Mursko Središće za gradnju „zečjih nasipa“. Gradonačelnik Grada Putem Centra 112 poziva MUP policijsku postaju Mursko Središće i Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije i direktnom vezom osobno poziva Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec – Ispostava Mursko Središće. Zbog povećanja vodnog vala Hrvatske vode proglašavaju izvanrednu obranu od poplava. Vatrogasne snage dopremaju vreće i pijesak za izgradnju nasipa koji štiti Grad na području „Lučice“ od prelijevanja zaštitnog zida na samu lokaciju izgradnje, a zbog poplavljivanja zaobalja dio materijala na lokaciju gdje će ga preuzeti i dovesti čamcem. Operativne snage sustava civilne zaštite i žurne službe nalaze se na lokaciji „Lučica“. Dobrovoljno vatrogasno društvo započinje izgradnju „zečjih nasipa“. Za izgradnju nasipa koriste se čamac za prijevoz pijeska i vreća. Prilikom izgradnje nasipa dvije osobe padaju u rijeku Muru. U spašavanje se uključuje HGSS Stanica Čakovec sa čamcem koja izvlači osobe iz vode i odvoze ih do obale te ih predaju HMS-u. Hitna medicinska služba vrši medicinsku trijažu, lakše ozlijeđenu osobu zbrinjava Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec, a teže ozlijeđenu osobu Hitna medicinska služba odvozi na zbrinjavanje u Županijsku bolnicu Čakovec. Izgradnjom „zečjih nasipa“ Grad Mursko Središće obranjen je od moguće poplave.

(GMS)

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
About the Author
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Related Posts

Leave a Reply

*