Zaključci 54. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće

Na 54. sjednici stručnog kolegija Grada Mursko Središće na kojoj su nazočili Dražen Srpak, Zvonko Vrtarić, Miljenko Cmrečak, Miljenko Štefanić, Marko Jurović, Josip Sršan, Drago Belše, Marta Tuksar, Mateja Novak, doneseni su slijedećei

ZAKLJUČCI

1.Za potrebe triju ambulanta obiteljske medicine u Murskom Središću Grad Mursko Središće će rebalansom proračuna osigurati sredstva za nabavku hematološkog analizatora te uređaja za mjerenje CRP s potrebitim reagensima te će im iste uređaje dati na korištenje. Ova odluka donesena je kako bi pacijenti triju ambulanta u Murskom Središću mogli dobiti uslugu i nalaze osnovnih hematoloških pretraga bez odlaska u laboratorij u Čakovec u trajanju cijelog dana, a naročito za hitne slučajeve. Trošak potrebitog materijala i reagensa financirati će se iz proračuna Grada te će biti besplatan za pacijente. Odluka o odabiru uređaja donijeti će se nakon analize istih s liječnicima obiteljske medicine u Domu zdravlja Mursko Središće.

2.Počasni Bleiburški vod – odobrava se isplata financijska sredstva u iznosu od 1.000,00 kuna za obilježavanje 74. obljetnice Bleiburške tragedije

3.”Katruža” Međimurska zaklada solidarnosti – odobrava se isplata financijskih sredstava – 1,00 kuna po stanovniku što ukupno iznosi 6.215,00 kuna u svrhu liječenja, rehabilitacije, operacije, transplatacije organa, nabave pomagala za invalidne osobe te nabavu lijekova u slučajevima kada zdravstveno osiguranje ne podmiruje troškove.

4.Prihvaća se ponuda tvrtke Eltel d.o.o. Čakovec za izradu šest (6) komada ALU ploča 200×150 Grad Prijatelj djece sa pripadajućim materijalom u iznosu od 21.195,00 kuna, a sredstva će se osigurati rebalansom proračuna.

5.Prima se na znanje Prijedlog za davanje suglasnosti na izmjenu cjenika dimnjačarskih usluga na području grada Mursko Središće, a zbog, kako se navodi, povećanja troškova radne snage I povezanih troškova, troškova prijevoza, troškova materijala i opreme I ostalih troškova te predlažemo da se s koncesionarom održi radni sastanak svih jedinica lokalne samouprave u kojima ima sklopljene ugovore jer se smatra da za istu uslugu mora biti ista cijena, a ne da se ona selektivno određuje što bi moglo uzrokovati nelogične razlike visine usluge po pojedinom JLS-u/naselju.

6.Nalaže se tvrtki Murs ekom da u roku od tri mjeseca (90 dana) predloži rješenje za uspostavu zimske službe u sezoni 2019./2020. te da se ispitaju mogućnosti uspostave dimnjačarske službe u sklopu Murs ekoma, a za područje grada Mursko Središće s mogućnošću ponuda iste usluge i vanjskim koncesionarima.

7. Župa sv. Martina Biskupa, Sveti Martin na Muri – odobrava se isplata financijskih sredstava u iznosu od 20.000,00 kuna za zamjenu stolarija na kapelici “Presvetog trojstva” u Hlapičini.

8.Na temelju inicijative Udruge Serjojnske mame i bebe na površini uz šetnicu uz rijeku Muru gdje se nalazi dječje igralište postaviti će se klupica za dojenje i prematanje djece sa krovom dimenzija 220x220x110, a isto će financirati Grad Mursko Središće te se usvaja ponuda tvrtke Deban dizajn u iznosu od 5.125,00 kuna.

9.Sklonište za životinje “Prijatelji” Čakovec – Grad Mursko Središće za zbrinjavanje jedne žive životinje izdvaja 1.250,00 kuna. Obzirom što je Grad Mursko Središće u 2018. godini za troškove održavanja, popravaka, izgradnje novih dvorišta platio 20.000,00 kuna te obzirom što se prijedlogom novog Ugovora za 2019. godinu predlaže povećanje iznosa na 35.000,00 kuna, obavještava se sklonište “Prijatelji” Čakovec da Grad nije suglasan s navedenim iznosom već predlaže iznos od 20.000,00 kuna, a isto iz razloga jer smatramo kao neopravdani prijedlog udruge da se paušalno poveća trošak zbog povećanja broja pasa koji je rezultat kastracije pasa u romskom naselju.

10.Sklapa se Aneks ugovora s tvrtkom Info bonus d.o.o, Zagreb za prijenos baze podataka registra imovine iz postojećeg softvera u bazu podataka novog softvera u iznosu od 4.000,00 kuna uvećano za PDV, a naknada za održavanje iznosi 400,00 kuna uvećano za PDV za tromjesečno razdoblje.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
O autoru
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Vezane vijesti

Komentiraj

*