medjimurjepress@gmail.com

Zaključci 73. sjednice Stručnog kolegija gradonačelnika Murskog Središća

Gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 09.12.2019. godine na 73. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Miljenko Cmrečak, Miljenko Štefanić, Dolores Vrtarić,, Josip Sršan, Mateja Novak, Drago Belše, Marta Tuksar)
donosi slijedeće:

ZAKLJUČKE

1.Zadužuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela i voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da s komunalnim poduzećem Murs ekom d.o.o. napravi Sporazum o održavanju i upravljanju kotlovnicom u novom dječjem vrtiću u ulici Slatine u Murskom Središću.

2.Zadužuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela da sklopi Sporazum s Dječjim vrtićem „Maslačak“ o korištenju novoizgrađenog objekta i pokretnina u objektu u ulici Slatine u Murskom Središću.

3.Zbog potrebe sušenja, preseljenja didaktike, igračaka, tehničke obuke domara planirano useljenje u novoizgrađeni dječji vrtić je iza blagdana Sveta Tri kralja o čemu će roditelji biti pravovremeno obavješteni putem oglasne ploče i medija.

4.Zadužuje se voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove i ravnateljica Dječjeg vrtića „Maslačak“ Mursko Središće da se pokućstvo koje se ne seli u novoizgrađeni dječji vrtić adekvatno zbrine, proda ili donira.

5.Zadužuje se Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da do kraja godine da prijedlog za uređenje gradske vijećnice i najnužnijih zahvata na sanitarijama u zgradi stare škole – dječjeg vrtića „Maslačak“.

6.Zadužuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela da javnim i državnim službama koje imaju svoje urede na području grada Mursko Središće uputi pismo namjere vezano uz preseljenje njihovih prostorija u prostorije sadašnje Gradske uprave.

7. VMO Hlapičina – prima se na znanje zapisnik sa sjednice

8. VMO Peklenica – prima se na znanje zapisnik za sjednice

9.Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Međimurska – prihvaća se prijedlog Policijske uprave Međimurske vezan uz postavljanje preventivnih ploča za parkirališta te Grad Mursko Središće iskazuje interes za postavljanje istih na području grada i to: kod Konzuma, na parkiralištu na šetnici uz rijeku Muru, na parkiralištu kod Doma zdravlja i na parkiralištu kod ugostiteljskog objekta Promenada.

10.Nogometni klub „Hajduk“ Štrukovec – prema ugovoru o financiranju programa/projekata/manifestacija udruga odobrava se isplata kapitalne donacije u iznosu od 22.000,00 kuna za izradu nove ograde oko nogometnog igrališta.

11. Udruga slijepih Međimurske županije – temeljem podnesene zamolbe odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 500,00 kuna za realizaciju Humanitarne akcije „Ljubav najbolje vidi“.

12. Katolička malonogometna liga Varaždin – temeljem podnesene zamolbe odobrava se korištenje sportske dvorane u Murskom Središću dana 11. siječnja 2020. godine od 08:00 do 18:00 sati za održavanje 2. katoličkog malonogometnog turnira na području Međimurske županije.

13.Nalaže se voditelju Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da s komunalnim poduzećem Murs ekom d.o.o. dogovori sanaciju rukometnog igrališta s mogućim bojanjem, iscrtavanjem linija i to u najbržem mogućem roku.

14.Gradu Mursko Središće krajem prošle godine odobreni je projekt WIFI4EU kojim je dobiven vaučer u vrijednosti od 15 tisuća eura za postavljanje javnih pristupnih točaka za bežični internet na području grada Mursko Središće. Putem postupka jednostavne nabave, od traženih tri (3) ponuda u roku je pristigla jedna (1) ponuda od tvrtke OT-Optima Telekom d.d. iz Zagreba u iznosu od 111.606,81 kuna s uključenim PDV-om te se ista i prihvaća.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
About the Author
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Related Posts

Leave a Reply

*