medjimurjepress@gmail.com

10. sjednica Gradskog vijeća Preloga

Đuro Ujlaki sazvao je 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 27.  prosinca 2018. godine

D N E V N I    R E D 

1. Donošenje Strategije razvoja Grada Preloga 2018. – 2028. (materijal u prilogu)

STRATEGIJA RAZVOJA GRADA PRELOGA 2018. – 2028.

2. Donošenje Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom Grada Preloga od 2018. do 2022. godine. (materijal u prilogu)

    PRIJEDLOG STRATEGIJE UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM GRADA PRELOGA OD 2018. DO 2022. GODINE

3. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu. (materijal u prilogu)

    NASLOVNA STRANA – II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA 2018. GODINU

    II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA 2018. GODINU

    OBRAZLOŽENJE UZ II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA 2018. GODINU

4. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu. (materijal u prilogu)

5. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu. (materijal u prilogu)

6. Donošenje Odluke o izmjenama Socijalnog plana Grada Preloga za 2018. godinu. (materijal u prilogu)

7. Donošenje Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2018. godinu. (materijal u prilogu)

8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2018. godinu. (materijal u prilogu)

9. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

10. Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi Grada Preloga. (materijal u prilogu)

11. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga u projekt REKONSTRUKCIJA SPORTSKOG OBJEKTA U DRAŠKOVCU. (materijal u prilogu)

12. Donošenje Odluke o zaduženju Grada Preloga. (materijal u prilogu)

13. Donošenje Zaključka o prekoračenju po poslovnom računu. (materijal u prilogu)

14. Donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

15. Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2018. godinu. (materijal u prilogu)

16. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2019. godinu. (materijal u pril

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
About the Author
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Related Posts

Leave a Reply

*