11. sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga

28. ožujka 2019. godine (četvrtak) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 35, Prelog, s početkom u 18,00 sati

 

D N E V N I    R E D

 

1. a) Izvješće o prestanku mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada Preloga.

    b) Donošenje Zaključka o prestanku mandata gradskom vijećniku i verifikaciji mandata zamjenici gradskog vijećnika. (materijal u prilogu)

2. Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj – prosinac 2018.) (materijal u prilogu)

3. Donošenje Odluke o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu. (materijal u prilogu)

NASLOVNA STRANA Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2018. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu

OBRAZLOŽENJE uz Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu

4. Donošenje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu. (materijal u prilogu)

5. a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića „Fijolica“ Prelog za 2018. godinu. (materijal u prilogu)

Izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića “Fijolica” za 2018. godinu

b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2018. godinu. (materijal u prilogu)

Izvješće o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2018. godinu

c) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2018. godinu. (materijal u prilogu)

Izvješće o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2018. godinu

Financijsko izvješće Doma kulture Grada Preloga za 2018. godinu 

d) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2018. godinu. (materijal u prilogu)

Izvješće o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2018. godinu

Financijsko izvješće Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2018. godinu 

6. a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu. (materijal u prilogu)

b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu. (materijal u prilogu)

7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2018. godini. (materijal u prilogu)

8. a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2018. godini. (materijal u prilogu)

b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2018. godini Zajednice sportskih udruga Grada Preloga. (materijal u prilogu)

9. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Socijalnog plana Grada Preloga za 2018. godinu. (materijal u prilogu)

10.  a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine na području Grada Preloga u 2018. godini. (materijal u prilogu)

b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu GKP „PRE-KOM“ d.o.o.  o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2018. godini. (materijal u prilogu) 

    Izvješće o radu GKP “PRE-KOM” d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2018. godini

11.  a) Donošenje Odluke o prigovoru na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Prelog. (materijal u prilogu)

 Prigovor na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Prelog

b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Pograma raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Prelog. (materijal u prilogu)

   Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Prelog

   Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Prelog TABLICA

12. Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi Grada Preloga. (materijal u prilogu)

13. Donošenje Odluke o porezima Grada Preloga. (materijal u prilogu) 

14. Donošenje Odluke o subvencioniranju stambenih kredita mladih obitelji s područja Grada Preloga. (materijal u prilogu)

15. Donošenje Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu. (materijal u prilogu)

(žs)

 

 

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
Tweet 20
O autoru
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Vezane vijesti

Komentiraj

*