Međimurje Press
Grad Prelog

20. Sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga 26.11.2020.

20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 26. studenog 2020. godine (ČETVRTAK) u prostorima Poduzetničkog centra Prelog, Prelog, Hrupine 7B (prizemlje, velika dvorana), s početkom u 18,00 sati.

D N E V N I    R E D

1. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2020. godinu. (materijal u prilogu) 

2. Donošenje Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu, sa projekcijom za 2022. i  2023. godinu. (materijal u prilogu) 

OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN GRADA PRELOGA ZA 2021. GODINU

3. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu. (materijal u prilogu)

4. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu. (materijal u prilogu)

5. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2021. godinu. (materijal u prilogu)

6. a) Donošenje Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2021. godinu. (materijal u prilogu)

b) Donošenje Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2021. godinu. (materijal u prilogu)

7. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu. (materijal u prilogu)

8. Donošenje Zaključka o prekoračenju po poslovnom računu. (materijal u prilogu)

INDIKATIVNA PONUDA ZA POSLOVNU SURADNJU U KREDITNOM POSLOVANJU

9. a) Donošenje Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta na području dijela naselja Jug u Prelogu. (materijal u prilogu)

SKICA PARCELA JUG PRELOG

b) Donošenje Zaključka o kupnji nekretnine na području k.o. Prelog. (materijal u prilogu)

PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINE NA PODRUČJU K.O. PRELOG

TLOCRT PROSTORA

PROCJEMBENI ELABORAT – POSLOVNI PROSTORI PZ ČAKOVEC

c) Donošenje Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na području k.o. Čehovec. (materijal u prilogu)

ČEHOVEC – SKICA

ČEHOVEC – IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE

ZAHTJEV – LEVATIĆ NENAD

ZAHTJEV – HABUŠ ANTONIO

10. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

ODLUKA O PROMJENI EKONOMSKE CIJENE

OBRAZLOŽENJE POVEĆANJA EKONOMSKE CIJENE ZA 2021. GODINU

11. Donošenje Odluke o donošenju Akcijskog plana energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Preloga (SECAP – Sustainable Energy and Climate Action Plan). (materijal u prilogu)

SECAP – GRAD PRELOG – SAŽETAK

SECAP – GRAD PRELOG

12. Donošenje Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Preloga. (materijal u prilogu)

NAPOMENA:

Prije prelaska na dnevni red:

  • prihvaćanje zapisnika.

Zbog trenutne epidemiološke situacije i potrebe skraćivanja vremena trajanja sjednice Gradskog vijeća neće se održati aktualnih pola sata predviđenih za pitanja vijećnika. Vijećnici mogu, najkasnije do početka održavanja sjednice postaviti pisana pitanja mailom i to na mail adresu tajnica@prelog.hr i na samoj sjednici, predajom pisanog pitanja predsjedniku Gradskog vijeća. Na sva pitanja odgovoriti će se pisanim putem.

PREDSJEDNIK:

Đuro Ujlaki, dipl.ing.stroj.

 

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja