Međimurje Press
Grad Prelog

Danas 17. Sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga

17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati dana 07. svibnja 2020. godine (ČETVRTAK) u prostorima Poduzetničkog centra Prelog, Prelog, Hrupine 7B (prizemlje, mala dvorana), s početkom u 18,00 sati.

D N E V N I    R E D

1. Izvješće o radu gradonačelnika (srpanj-prosinac 2019.).

2. Donošenje Odluke o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019. GODINU

OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019. GODINU

3. Donošenje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu. (materijal u prilogu).

4. a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica Prelog za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

Izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica za 2019. godinu

b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

Izvješće o poslovanju Knjižnice i čitaonice Grada Preloga za 2019. godinu

c) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

Izvješće o poslovanju Doma kulture Grada Preloga za 2019. godinu

d) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

Izvješće o poslovanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga za 2019. godinu

5. a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu. (materijal u prilogu)

6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga u 2019. godini. (materijal u prilogu)

7. a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2019. godini. (materijal u prilogu)

b) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga u 2019. godini Zajednice sportskih udruga Grada Preloga. (materijal u prilogu)

8. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o socijalnoj skrbi  Grada Preloga u 2019. godini. (materijal u prilogu)

9. Donošenje Odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad osnovnim školama na području Grada Preloga. (materijal u prilogu)

10. Donošenje Odluke o donošenju VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga. (materijal u prilogu)

11. Donošenje Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja jug u Prelogu. (materijal u prilogu)

12. Donošenje Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu – istok. (materijal u prilogu).

13. Donošenje Odluke o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi.(materijal u prilogu)

14. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o porezima Grada Preloga. (materijal u prilogu)

15. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o socijalnoj skrbi. (materijal u prilogu)

16. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika  Grada Preloga. (materijal u prilogu)

17. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća, radnih tijela te tijelima mjesnih odbora Grada Preloga. (materijal u prilogu)

Odluka o naknadi troškova 04.06.2008.

Izmjena Odluke o naknadi troškova 03.09.2009.

Izmjena Odluke o naknadi troškova 09.09.2010.

18. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje redovitih političkih aktivnosti u 2020. godini. (materijal u prilogu)

19. a) Donošenje Zaključka o kupnji nekretnine na području k.o. Prelog. (materijal u prilogu)

Procjembeni elaborat o tržišnoj vrijednosti nekretenine

b) Donošenje Zaključka o darovanju nekretnine na području k.o. Prelog. (materijal u prilogu)

c) Donošenje Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na području k.o. Prelog. (materijal u prilogu)

Zahtjev za razmjenu/otkup zemljišta

20. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu GKP PRE-KOM d.o.o. o gospodarenju otpadom na području Grada Preloga u 2019. godini. (materijal u prilogu)

Obrazac IRDJU – Izvješće o radu davatelja javne usluge

21. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine u 2019. godini. (materijal u prilogu)

22. a) Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Doma kulture Grada Preloga. (materijal u prilogu)

b) Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka za imenovanje ravnatelja Doma kulture Grada Preloga. (materijal u prilogu)

PREDSJEDNIK:

Đuro Ujlaki, dipl.ing.stroj., v.r.

 

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja