Međimurje Press
Grad Prelog

Danas sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga!

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2021. godinu.

2. Donošenje Proračuna Grada Preloga za 2022. godinu, sa projekcijom za 2023. i  2024. godinu. (materijal u prilogu) 

Obrazloženje uz Proračun Grada Preloga za 2022. godinu 

3. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu. (materijal u prilogu)

4. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu. (materijal u prilogu)

5. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2022. godinu. (materijal u prilogu)

6. a) Donošenje Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga za 2022. godinu. (materijal u prilogu)

 b) Donošenje Programa javnih potreba u sportu Zajednice sportskih udruga Grada Preloga za 2022. godinu. (materijal u prilogu)

7. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2022. godinu. (materijal u prilogu)

8. Donošenje Odluke o kratkoročnom revolving kreditu Grada Preloga. (materijal u prilogu)

9. Donošenje Zaključka o prekoračenju po poslovnom računu. (materijal u prilogu)

Indikativna ponuda HPB-e o prekoračenju po poslovnom računu

10. Donošenje Odluke o sufinanciranju izgradnje višestambene građevine POS-a. (materijal u prilogu)

PREDSJEDNIK:

Đuro Ujlaki, dipl.ing.stroj.

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja