Međimurje Press
Grad Prelog

Društveno poticajna stanogradnja u Prelogu

Grad Prelog, u suradnji sa Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama, organizirao je prezentaciju o Programu POS – a (Program društveno poticane stanogradnje).

Izgradnja stanova po programu POS-a već je odavno prepoznat program stambenog zbrinjavanja mladih obitelji, koje za manju cijenu kvadrata od tržišne, dobivaju sigurnost i kvalitetu gradnje njihovog doma. Stanovi POS-a grade se za kupnju ili najam, a pravo na kupnju stana imaju svi građani – državljani Republike Hrvatske.

Grad Prelog osigurao je zemljište za potrebe gradnje, a javljanjem na javni poziv za iskaz interesa za kupnju stana iz Programa POS – a, građani su pokazali veliku zainteresiranost za gradnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje. Prezentaciju su održali djelatnici Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, kako bi se svi zainteresirani što bolje upoznali sa Programom društveno poticane stanogradnje.

Od 2000. godine izgrađeno je, u sklopu Programa POS, 8.288 stanova u 255 stambenih / stambeno poslovnih građevina, u 76 gradova i općina. U ovom programu, određena je maksimalna cijena stana, koja iznosi 9.750,00 kuna za metar kvadratni (1.319,64 €/m²).

U ovom modelu otplate kupac plaća učešće od minimalno 15% vrijednosti stana, dok kod preostalih 85% jednim ga dijelom (do 65 % vrijednosti stana) kreditira poslovna banka, a drugim (cca. 40% vrijednosti stana) Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama.

Nakon ankete te ove prezentacije, sljedeći korak u gradnji jest potpisivanje Predugovora o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje građevine iz Programa POS-a te Ugovor o prijenosu prava vlasništva zemljišta za izgradnju građevine, između Grada Preloga i Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, a zatim utvrđivanje Liste prvenstva svih zainteresiranih za kupnju stana.

Prezentacija je održana u utorak, 13. kolovoza, u prostoru Multimedijalne dvorane Muzeja Croata insulanus Grada Preloga, a sve je na početku pozdravio predsjednik Gradskog vijeća Grada Preloga Đuro Ujlaki.

(žs)

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja