Međimurje Press
Grad Prelog

Dvadeset i druga sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika

Dvadeset i pet točaka našlo se na dnevnom redu 22. sjednice Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga. Sjednica je održana u četvrtak, 11. ožujka, u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, a niz prijedloga odluka poslat će se na raspravu i usvajanje Gradskom vijeću Grada Preloga, koje će svoju sjednicu održati u četvrtak 18. ožujka 2021. godine. Na dnevnom se redu tako našlo Izvješće o radu gradonačelnika, zatim prijedlog Odluke o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu te uz tu točku niz izvješća o radu gradskih institucija kao i programa javnih potreba u kulturi, sportu, komunalnom uređenju.

Na dnevnom su se redu našli prijedlozi odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine u 2020. godini te o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Preloga za period od 2020. do 2025. godine u 2020. godini. Raspisat će se javni natječaji za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga, zatim se na dnevnom redu našao i prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Preloga, prijedlog Odluke o donošenje I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu – Istok, zatim prijedlozi odluka o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća, radnih tijela te tijelima mjesnih odbora Grada Preloga te o stavljanju van snaga Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika Grada Preloga.

Gradskom vijeću uputit će se i prijedlozi odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga u projekt Dječje igralište Zelenišće, o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Čakovcu te sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Čakovcu, prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Preloga u 2021. godini te programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. i 2021. godinu. Stručni kolegij gradonačelnika prihvatio je Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine na području Grada Preloga u 2020. godini,

Izvješće o izvršenju Programa uređenja i održavanja groblja Grada Preloga za 2020. godinu, kao i Izvješće Komisije za popis imovine, prava i obveza (inventar, oprema) Grada Preloga za 2020. godinu.

Uz gradonačelnika Ljubomira Kolareka, u radu sjednice Stručnog kolegija gradonačelnika sudjelovali su zamjenik gradonačelnika Zdravko Kvakan, predsjednik Gradskog vijeća Đuro Ujlaki, njegov zamjenik Dražen Novak, pročelnica Upravnog odjela za upravu i društvene djelatnosti Miljenka Radović, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije Grada Preloga, voditeljica Odsjeka za proračun i financije Sandra Hlišć te direktor GKP Pre-kom d.o.o. Siniša Radiković.

 Željko Sokač

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja