medjimurjepress@gmail.com

U Grad Prelog dolazi oko 348.000,00 eura iz programa EU

Grad Prelog dobio je podršku u dva europska projekta u sklopu Programa prekogranične suradnje INTERREG Mađarska – Hrvatska 2014.-2020. Projekti su izrađeni u partnerstvu sa Gradom Ludbregom i Gradom Letenye te sa Županijskom upravom za ceste Varaždin.

Radi se o projektu razvoja biciklizma uz rijeke Muru i Dravu akronima “Happy Bike”, te o projektu razvoja prekogranične suradnje između gradova Ludbreg i Prelog te Općine Letenye akronima “DESCO”.

Glavni cilj projekta  “Happy Bike” je izgraditi nove atrakcije uz rijeke Muru i Dravu uz koje se vežu bogata i raznolika prirodna i kulturna baština. Osim toga cilj projekta je i generirati gospodarski rast na prostoru uključenih programskih područja, i to kroz privlačenje većeg broja posjetitelja. U sklopu projekta će se postaviti sva potrebna infrastruktura vezana uz razvoj biciklizma i otvoriti nova međunarodna staza duga cca 100 km. Ukupna vrijednost projekta je 1.041.405,50 EUR, a udio Grada Preloga je 296.505,00 EUR.

Drugi projekt  “DESCO” vezan je uz razvoj prekogranične suradnje između Gradova Ludbreg i Prelog te Grada Letenye. Opći cilj projekta je pružiti priliku za zajedničko sudjelovanje u razvoju strateškog razvoja za svakog partnera pojedinačno i za cijelo prekogranično područje. U sklopu projekta razmjenit će se iskustva i znanja među svim sudionicima i sa hrvatske i sa mađarske strane, te jačanju međusobnih veza. Ukupna vrijednost projekta je 263.657,80 EUR, a udio Grada Preloga je 51.937,20 EUR.

(td)

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
About the Author
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Related Posts

Leave a Reply

*