Međimurje Press
Grad Prelog

Izvješće o javnoj raspravi – I. izmjene i dopune DPU dijela centra u Prelogu – Istok

Grad Prelog objavio je početkom veljače Oglas o otvaranju javne rasprave o prijedlogu I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu – Istok. Javna rasprava je trajala od 24.02.2021. do 05.03.2021. Javni uvid u Prijedlog I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu – Istok mogao se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Uprave Grada Preloga te na mrežnim stranicama Grada Preloga www.prelog.hr te izrađivača plana www.urbia.hr. Javno izlaganje Prijedloga I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela centra u Prelogu – Istok organiziralo se u prostorijama Grada Preloga, u ponedjeljak 1. ožujka 2021. godine.

U prilogu možete pronaći Izvješće o javnoj raspravi – I. izmjene i dopune Detalnjog plana uređenja dijela centra u Prelogu – Istok.

Izvješće o javnoj raspravi – I. izmjene i dopune DPU dijela centra u Prelogu – Istok

(žs)

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja