medjimurjepress@gmail.com

Izvješće o javnoj raspravi IV. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu

Grad Prelog objavio je početkom mjeseca rujna Oglas o otvaranju javne rasprave o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu. Javna rasprava trajala je od 09.09.2020. do 16.09.2020. Javni uvid u Prijedlog IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu mogao se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Uprave Grada Preloga te na web stranicama Grada Preloga (www.prelog.hr) i izrađivača plana (www.urbia.hr). Video prezentaciju Prijedloga IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu možete vidjeti u prilogu na sljedećoj poveznici:

https://www.youtube.com/watch?v=beMGHbfAK8o

U nastavku možete pronaći tekst Izvješća o javnoj raspravi IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu.

Izvješće o javnoj raspravi IV. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu

(žs)

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
About the Author
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Related Posts

Leave a Reply

*