Javni pozivi za financiranje javnih potreba i potreba u sportu Grada Preloga

Gradonačelnik Grada Preloga Ljubomir Kolarek je 11. siječnja objavio javni poziv za financiranje javnih potreba u 2018. godini. U okviru javnog poziva prikupljati će se pisani prijedlozi projekata organizacija civilnog društva koje djeluju na području Grada Preloga, u područjima kultura, tehnička kultura, odgoj i obrazovanje, socijalna skrb, zdravstvo, razvoj i demokratizacija društva, razvoj mjesne samouprave, poljoprivrede, zaštite okoliša, povećanje turističke ponude.

Ukupna planirana vrijednost javnog natječaja je 350.000,00 kn. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može odobriti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kn a najveći iznos je 30.000,00 kn.Jedna udruga može prijaviti najviše dva projekta. Rok za prijavu na natječaj je 26. veljače 2017. godine. Javni natječaj je raspisan na osnovu Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Preloga. 

Istovremeno je objavljen i javni poziv za prijavu projekata za financiranje javnih potreba u sportu. Ukupna planirana visina sredstava za udruge u sportu je 560.000,00 kn. Pozivaju se udruge na ispunjavanje prijavnice na natječaj kako bi mogli osigurati sredstva za aktivnosti koja se predviđaju u udruzi. 

Sve upute i propisani obrasci mogu se pronaći na sljedećim poveznicama: 

Javni poziv za financiranje javnih potreba u 2018. godini:

http://www.prelog.hr/natjecaji/natjecaji-zakupi-i-javni-pozivi/javni-natjecaj-za-financiranje-javnih-potreba-u-2018-godini/a4597

Javni poziv za prijavu projekata za financiranje javnih potreba u sportu: 

http://www.prelog.hr/natjecaji/natjecaji-zakupi-i-javni-pozivi/javni-natjecaj-za-financiranje-javnih-potreba-u-sportu-u-2018-godini/a4598

(Željko Sokač)

Foto: VIPRO

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
O autoru
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Vezane vijesti

Komentiraj

*