Međimurje Press
Grad Prelog

Kolegij gradonačelnika Ljubomira Kolareka održao šestu sjednicu!

Šesta sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga, održana je u petak 10. lipnja 2022. godine (PETAK) u Gradskoj vijećnici Grada Preloga. Uz gradonačelnika Ljubomira Kolareka, sjednici Stručnog kolegija gradonačelnika nazočili su zamjenik gradonačelnika Zdravko Kvakan, predsjednik Gradskog vijeća Đuro Ujlaki, njegove zamjenica Ivana Martinec Novak, pročelnica Upravnog odjela za upravu i društvene djelatnosti Miljenka Radović, Željko Poredoš, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije Grada Preloga, Miroslav Hržić, pročelnik Upravnog odjel za razvoj grada i projekte, voditeljica Odsjeka za proračun i financije Sandra Hlišć te direktor GKP Pre-kom d.o.o. Siniša Radiković.

Na dnevnom redu našli su se prijedlozi odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2022. godinu, o izmjenama i dopunama programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu te programa javnih potreba u sportu i kulturi Grada Preloga za 2022. godinu. Predstavljeni su i prijedlozi odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Rekreacijsko-turističke zone „Trate“ Prelog, o izradi Urbanističkog plana uređenja područja „Leščača“ do Srednje škole Prelog, Urbanističkog plana uređenja područja „Pod vrti“ do Čakovečke ulice u Prelogu te Urbanističkog plana uređenja područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu, kao i prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Cirkovljan.

Na dnevnom redu bio je i prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Preloga u projekt Ljetna pozornica za kulturna i sportska događanja, zatim prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2022. godini, prijedlog Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Preloga te prijedlog Odluke o imenovanju parka na području Grada Preloga. Predstavljena su i izvješća o poslovanju gradskih tvrtki, „Gospodarske zone Prelog“ d.o.o., „Razvojna agencija PCP“ d.o.o., GKP „PRE-KOM“ d.o.o. te „Marina Prelog“ d.o.o. u 2021. godini. Prijedlozi svih odluka upućeni su na usvajanje Gradskom vijeću Grada Preloga, koje će svoju sjednicu održati 21. lipnja.

(žs)

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja