Međimurje Press
Grad Prelog

Likovno – literarni natječaj “Najpisanica Grada Preloga”

Za učenike osnovnih škola i polaznike dječjih vrtića s područja Grada Preloga i Međimurske županije

Cilj ovog natječaja je razvijati maštu i poticati kreativnost te promišljanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine područja Međimurske županije, unaprjeđenje socijalizacije djece i mladih te stvaranje novih poznanstava i prijateljstava. Natječajem se nastoji pružiti mogućnost aktiviranja individualnih potencijala djece i mladih s ciljem postizanja veće društvene angažiranosti te aktivnijeg i svrsishodnijeg korištenja slobodnog vremena, međugeneracijske suradnje te njegovanja tradicije i običaja naših predaka.

Uvjeti natječaja:

1. Natječaj “NAJPISANICA GRADA PRELOGA ” traje do subote, 3. travnja 2021. do 19:00 sati.

2. Pravo sudjelovanja imaju učenici od 1. do 8. razreda osnovnih škola te polaznici dječjih vrtića u dobi od 3 do 7 godina s područja Grada Preloga i Međimurske županije

3. Svi pristigli radovi bit će podijeljeni u kategorije:

I. LIKOVNI IZRIČAJ: A) predškolski uzrast, od 3 do 7 g.

B) 1. do 4.r. o.š.

C) 5. do 8.r. o.š.

II. LITERARNI IZRIČAJ: A) 1. do 4.r. o.š.

B) 5. do 8.r. o.š.

4. Motiv za likovno stvaralaštvo su

Uskrsna pisanica ili Tradicijska uskrsna pisanica ( iz kuće moje bake)

Likovna tehnika bojanja pisanica je slobodan izbor dok podloga treba biti trodimenzionalno jaje. Želimo da djeca svojim radovima na­glase raznolikosti i mogućnosti ukrašavanja i stvaranja uskrsnih pisanica, tradicijskih načina i tehnika bojanja i ukrašavanja pisanica te likovnim sredstvima izraze snagu osobnog doživljaja. Dječji bi radovi trebali pokazati kako oni svojim rukotvorinama promišljaju materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu Međimurja, istražuju i analiziraju uočene vizualne podat­ke, te otkrivaju kontraste i ritmove crta, površina, tonova boja, oblika i funkcija u različitim strukturama.

5. Tema za literarne radove je Vuzem. Literarni radovi trebaju biti napisani na kajkavskom narječju.

6. Prijavu djece i učenika za sudjelovanje u natječaju mogu izvršiti roditelji, odgojitelji u dječjim vrtićima i učitelji osnovnih škola.

7. Na natječaj je moguće prijaviti grupne i  individualne učeničke radove koji će biti raspoređeni po ranije navedenim kategorijama (točka 3. Natječaja) na razini grupe i pojedinačno.

8. Broj radova za sudjelovanje u natječaju nije ograničen.

9. Ne smiju se prijavljivati isti ili ranije nagrađeni radovi.

10. Svaki rad kod prijave treba sadržavati:

  • naziv rada
  • ime i prezime djeteta / učenika/ice i dob učenika
  • razred /vrtićka grupa (ukoliko je rad grupni)
  • osnovna škola, adresa / dječji vrtić, adresa
  • ime i prezime odgojitelja/ice, učitelja/ice
  • kontakt broj telefona, mobitela
  • e-adresu

11. Obzirom na trenutnu specifičnu epidemiološku situaciju, fotografije radova mogu se dostaviti na e-mail adresu Društva Naša djeca Prelog (drustvonasadjecaprelog@gmail.com) do subote, 3. travnja 2021., do 19 sati. U svakom izričaju te u svakoj dobnoj skupini biti će izabrana po tri rada koja će se nagraditi i predstaviti na facebook stranicama Društva Naša djeca Prelog.

12. Nakon prosudbe stručnog povjerenstva izdvojeni radovi biti će prezentirani na virtualnoj izložbi.

13. O rezultatima natječaja dobitnici će biti obaviješteni elektroničkim putem kao i o preuzimanju nagrada.

(žs)

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja