Međimurje Press
Grad Prelog

Održana četrnaesta sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga

U četvrtak, 28. studenog 2019. godine, održana je četrnaesta sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga. Na dnevnom redu našlo se 13 točaka dnevnog reda, a uoči dnevnog reda, vijećnici su postavljali pitanja gradonačelniku. Nekoliko je vijećnika zanimala trenutna situacija sa izborom ravnatelja Osnovne škole Prelog. Ana Vojsk postavila je pitanje o prometu u ulicama Vladimira Nazora, Dragutina Domjanića i Stjepana Radića te planovima za uređenje pješačkih staza u ovim ulicama. Vijećnik Zdravko Marčec postavio je pitanje o nastavku radova na izgradnji kanalizacije u Čukovcu, dok je Josip Novak pohvalio djelatnike gradske uprave i gradskih tvrtki za uređenje Ulice Tina Ujevića. Dražen Novak pohvalio je izgradnju Poduzetničkog centra i Dječjeg vrtića Fijolica, ali je istaknuo visoku cijenu izgradnje vrtića te postavio i pitanje o načinu postavljanja direktora Poduzetničkog centra, tj. Razvojne agencije PCP d.o.o. Anica Antolek Hrgar postavila je pitanje o prostoru Turističkog ureda u Glavnoj ulici u Prelogu, Ivana Martinec Novak postavila je pitanje o mogućoj sanaciji trga ispred Doma kulture u Prelogu, a Zdravka Balaban ponovila je pitanje o stanju pregovora o kupnji parcele tvrtke Međimurjeplet. Vijećnik Mario Vrbanec postavio je pitanje o korištenju gradske vijećnice za razne prodajne akcije te pitanje o načinju rada postavljene LED rasvjete u Čehovcu. Posljednji u nizu, Ivan Šimunković, postavio je pitanje zbog čega Grad Prelog ne daje stipendije studentima. Također je komentirao i nedavno održane izbore za vijeća mjesnih odbora na području Grada Preloga, istakavši lošu izlaznost na nedavnim izborima. Dodao je i činjenicu da su, prema njegovim saznanjima, neki zaposlenici gradske uprave, telefonskim pozivima pozivali građane da glasaju za pojedine liste. Na sva je pitanja odgovorio gradonačelnik Ljubomir Kolarek. Na početku dnevnog reda, došlo je i do promjene u sastavu Gradskog vijeća Grada Preloga. Vijećnika Dubravka Cvetka u Gradskom vijeću Grada Preloga zamijenila je Snježana Ladić, koja je i položila svečanu prisegu.

Predstavljen je prijedlog Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu, sa projekcijom za 2021. i  2022. godinu. Ukupni prihodi i primici proračuna Grada Preloga za 2020. godine planirani su u iznosu od 50.650.000,00  kuna. Nakon pokrića procijenjenog manjka poslovanja za tekuću 2019. godinu u iznosu od 3.000.000,00 kuna, ukupni prihodi i primici za 2020. godinu iznose 47.650.000,00 kuna. Projekcija proračuna za 2021. godinu iznosi 37.500.000,00 kuna a za 2022. godinu 32.700.000,00 kuna. Na dnevnom redu našli su se i prijedlozi Programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture, Socijalnog plana Grada Preloga, Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga, Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga i Zajednice sportskih udruga Grada Preloga, prijedlozi odluka o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2020. godinu, o kratkoročnom revolving kreditu Grada Preloga, prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine na području k.o. Cirkovljan. Imenovana je i nova ulica u dijelu naselja Jug, imena Jug IV.

Donesena je i Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2019. godinu. Za Grb Grada Preloga predloženi su Terezija Božek iz Preloga, Dejan Novak iz Preloga te Stjepan Naranđa iz Preloga. Za Plaketu Grada Preloga predloženi su Ivan Kovačić (posthumno) iz Preloga, Darko Kolarek iz Preloga, tvrtka Varga Elektronik d.o.o. iz Draškovca, Velimir Švenda iz Čehovca te Nada Patafta iz Cirkovljana. Javna priznanja Grada Preloga, dodijelit će se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća, uz Dan Grada Preloga, 6. prosinca 2019. godine.

(ž.s.)

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja