Međimurje Press
Grad Prelog

Održana četvrta sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga

Četvrta sjednica aktualnog saziva Gradskog vijeća Grada Preloga održana je, u ponedjeljak, 29. studenoga 2021. godine, u prostorima Poduzetničkog centra Prelog.

Na početku sjednice Gradskog vijeća, u sklopu aktualnog sata, postavljen je niz pitanja gradonačelniku Grada Preloga Ljubomiru Kolareku.

Vijećnik Mario Horvat postavio je pitanje o ispustu kanalizacije u drenažni kanal Hidroelektrane Dubrava te je pitao da li je Grad Prelog spreman učiniti analizu kakvoće mesa ribe iz drenažnog kanala. Također je pitao o divljim deponijama te njihovom saniranju, odnosno o broju prijava, uočenih i sankcioniranih prijestupnika vezanih uz nepravilno odlaganje otpada.

Josip Hižman postavio je pitanje o nekretninama koje je Grad Prelog posljednjih godina otkupio te o planovima za njihovo uređenje. Postavio je i pitanje o dinamici radova na izgradnji Aglomeracije Dubrava, kao i pitanje o regulaciji prometa cestom D20 tijekom radova na Aglomeraciji.

Ivana Martinec Novak postavila je pitanje o promjeni prostornog plana Grada Preloga,na način da se smanjuju sadašnja velika dvorišta na području Preloga. Postavila je i pitanje o nastavku radova na širenju mreže širokopojasnog interneta.

Anica Antolek Hrgar postavila je pitanje o mogućnosti davanja božićnica umirovljenicima. Postavila je i pitanje o nastavku radova u sklopu projekta Aqua Adventures. Ana Vojsk Kemec postavila je pitanje o tijeku radova na izgradnji obilaznice Grada Preloga.

Vijećnica Snježana Ladić također je postavila pitanje o nastavku uvođenje te o mogućnosti postavljanja uspornika u Ulici Matije Gupca. Dragutin Glavina postavio je pitanje o mogućnosti obilježavanja spomena na obitelj Malek te na Ivana Glavinu Guksu koji su stradali tijekom Drugog svjetskog rata. U sklopu aktualnog sata, posljednja pitanja je postavio vijećnik Mario Vrbanec, koji je pitao o mogućoj obnovi željezničkog stajališta u Čehovcu te pitanje o proširenju Osnovne škole Prelog kako bi se omogućila dvosmjenska nastava u školi. Na sva je pitanja odgovorio gradonačenik Ljubomir Kolarek.

Na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća našlo se deset točaka. Prva je točka bila Odluka o dojeli javnih priznanja Grada Preloga za 2021. godinu. Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja je predložilo, a Gradsko vijeće Grada Preloga prihvatilo, da Plakete Grada Preloga prime Ivanka Crnković iz Donjeg Vidovca, Zlata Tisaj i Vladimir Šalković iz Preloga, Nikola Kvakan iz Čehovca i Đuro Mikec iz Draškovca.

Grbom Grada Preloga biti će nagrađeni Ivan Gradečak i Josip Posavec iz Preloga.

Na dnevnom se redu našao i prijedlog Proračuna Grada Preloga za 2022. godinu, sa projekcijom za 2023. i  2024. godinu, zatim programi građenja i održavanja komunalne infrastruktura, javnih potreba u kulturi i sportu za 2022. godinu. Ukupni prihodi i primici proračuna Grada Preloga za 2022. godine planirani su u iznosu od 57.500.000,00  kuna. Nakon pokrića procijenjenog manjka poslovanja za tekuću 2021. godinu u iznosu od 3.000.000,00 kuna ukupni prihodi i primici za 2022. godinu iznose 54.500.000,00 kuna. Projekcija proračuna za 2023. godinu iznosi 47.000.000,00 kuna a za 2024. godinu 40.000.000,00 kuna.

Donijete su odluke o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2022. godinu, o kratkoročnom revolving kreditu Grada Preloga, o prekoračenju po poslovnom računu te o sufinanciranju izgradnje višestambene građevine POS-a.

(žs)

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja