Međimurje Press
Grad Prelog

Održana deveta sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga

Svoju je devetu sjednicu, u četvrtak 1. prosinca, održalo Gradsko vijeće Grada Preloga. Na početku sjednice, održane u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, u sklopu aktualnog sata, na pitanja vijećnika odgovarao je gradonačelnik Ljubomir Kolarek.

Tako su pitanja postavljali vijećnik Zdravko Kvakan koji je postavio pitanje o tijeku radova na Aglomeraciji Donja Dubrava te pitanje o količini novaca povučenih iz europskih fondova za razne projekte koji su u realizaciji na području Preloga.

Ivana Martinec Novak postavila je pitanje o načinu rješavanja problema raskršća ulica Antuna Mihanovića, Franje Glada i Stjepana Mlinarića u Prelogu. Margit Mirić postavila je pitanje o nedostatnom kapacitetu Dječjeg vrtića Fijolica u Draškovcu te o načinu rješavanja tog problema. Anica Naranđa postavila je pitanje o praznim kućama i zapuštenim gruntištima na području Preloga i o mogućnosti njihove obnove te o mogućoj sanaciji zgrada u suvlasništvu Grada Preloga. Također je postavila i pitanje o fazi realizacije zaobilaznice Preloga te fazi radova na zgradi POS – a u Prelogu. Vijećnica Snježana Ladić postavila je pitanje o mogućoj izgradnji trgovačkog centra u Prelogu. Mario Horvat postavio je pitanje o šljunčari Eurobetona, tj. o mogućem izvlaštenju vlasnika poljoprivrednog zemljišta za potrebe širenja šljunčare, kao i o postojanju sanacijskog plana za šljunčaru Eurobetona. Za ovo pitanje vijećnik je zatražio pismeni odgovor. Također je postavio pitanje, tj komentirao činjenicu da često nedostaje novaca za određene projekte na području Preloga, a istovremeno se ulaže novac u postavljanje spomenika. Nikola Madić postavio je pitanje o proširenju optičke internet mreže na područje juga u Prelogu te pitanje o mogućoj izgradnji pješačko biciklističke staze između naselja Draškovec i Čukovec. Anica Antolek Hrgar postavila je pitanje o mogućem postojanju prostora za korištenje za potrebe udruga i političkih stranaka. Također je postavila i pitanje o mogućem otkupu zemljišta na područjima obuhvaćenim urbanističkim planovima uređenja za područja „Krč“ u Čehovcu, „Pod vrti“ do Čakovečke ulice u Prelogu te područja između ulica Nikole Tesle i Konopljišće u Prelogu.

U sklopu dnevnog reda raspravljalo se o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2022. godinu, o prijedlogu Proračuna Grada Preloga za 2023. godinu, sa projekcijom za 2024. i  2025. godinu te vezano uz Proračun, o prijedlozima programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini, prijedlozima programa javnih potreba u kulturi i sportu Grada Preloga u 2023. godini, zatim o izvršavanju Proračuna Grada Preloga u 2023. godini, o prekoračenju po poslovnom računu te o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na području k.o. Prelog. Što se tiče Proračuna Grada Preloga za 2023. godinu, Proračun Grada za 2023. godinu  donosi se u visini 8.194.500,00 EUR-a prihoda i primitaka, odnosno u visini 7.894.500,00 EUR-a rashoda i izdataka. Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Gradskom je vijeću uputilo prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2022. godinu, koje je Gradsko vijeće i prihvatilo.

Tako će na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Preloga, Plaketu Grada Preloga primiti Mješoviti pjevački zbor „Prijatelji sv. Roka“ iz Draškovca, NK Naprijed – veterani iz Cirkovljana, Mario Blažeka iz Čehovca, Miljenko Krušelj iz Preloga i Marijan Malek iz Čehovca. Grb Grada Preloga primit će Udruga građana „Zrinska garda Čakovec“, Gradsko komunalno poduzeće Pre-kom d.o.o. iz Preloga te Franjo Ružman iz Preloga, a povelju Počasni građanin Grada Preloga prečasni Antun Hoblaj iz Preloga.

Prihvaćen je i Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta na području dijela naselja Jug (Ulica Perutnica) i u Ulici Dragutina Domjanića u Prelogu, kojim se prilazi prodaji građevinskog zemljišta za stambenu izgradnju na području dijela naselja Jug (Ulica Perutnica) i u Ulici Dragutina Domjanića u Prelogu. Ovdje se radi o trinaest novih građevinskih parcela namijenjenih stambenoj izgradnji. Početna visina cijene zemljišta je 263,71 kn/m² odnosno 35,00 eura/m². Raspravljalo se i o prijedlozima odluka o pravu na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta te o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Preloga.

Željko Sokač

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja