Međimurje Press
Grad Prelog

Održana sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga, posljednja u 2021. godini!

Čestitkama uz predstojeće blagdane, koje su uputili vijećnici Snježana Ladić, Zdravko Kvakan, Mario Horvat i Anica Antolek Hrgar, umjesto tradicionalnog aktualnog sata, započela je peta sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga. Sjednica je održana u utorak, 21. prosinca, u prostorima Poduzetničkog centra Prelog.

Na dnevnom se redu tako našao Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu te uz njega izmjene i dopune programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture, programa javnih potreba u sportu i kulturi Grada Preloga. Kod korekcija osnovnog plana Proračuna za 2021. godinu predlaže se umanjenje ukupno planiranih prihoda i primitaka za 560.000,00 kuna te umanjenje ukupno planiranih rashoda i izdataka za 560.000,00 kuna. Time se ukupno planiranim prihodima i primicima u iznosu od 55.702.270,34 kuna pokriva preneseni manjak rezultata poslovanja iz prethodne godine u iznosu od – 5.332.270,34 kune i financiraju planirani rashodi i izdaci ove proračunske godine u iznosu od 50.370.000,00 kuna.

Gradsko vijeće raspravljalo je i o zaduženju Grada Preloga, o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Preloga, o koeficijentima za obračun plaće službenika, o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Preloga. Gradsko je vijeće donijelo odluke o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtki GKP Pre-kom d.o.o. općinama Pribislavec i Jalžabet, zatim odluke o stavljanju van snage Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi Grada Preloga, o kupnji stanova za potrebe Grada Preloga iz Programa poticane stanogradnje u Prelogu, o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Grada Preloga te o promjeni ekonomske cijene vrtića. Za mnoge je građane jedna od najzanimljivijih točaka upravo povećanje ekonomske cijene usluge vrtića. Povećava se učešće Grada Preloga i to na način da se s dosadašnjeg učešća od 1.090,00 kn po djetetu za redovni program predškolskog odgoja povećava na iznos od 1.150,00 kn; dosadašnje učešće od 1.425,00 kn po djetetu za boravak djeteta u jasličkoj skupini povećava na iznos od 1.500,00 kn. Učešće i cijena programa predškole se ne mijenja.

Istovremeno se, na žalost mora povećati i udio roditelja u ekonomskoj cijeni Dječjeg vrtića Fijolica Prelog, tj. roditelji će umjesto dosadašnjeg iznosa učešća u visini od 550,00 kn za boravak djece predškolske dobi plaćati iznos od 650,00 kn, a umjesto dosadašnjeg iznosa od 775,00 kn za djecu jasličke dobi, iznos od 900,00 kn. Nova ekonomska cijena boravka djece u Dječjem vrtiću Fijolica Prelog stupa na snagu s danom 01. siječnja 2022. godine pa tako i promijenjeni udio financiranja Grada Preloga i uplate roditelja.

Na dnevnom su se redu našli i prijedlozi odluka o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta Prelog, o prijedlogu imenovanja suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu te prijedlog Plana rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2022. godinu, Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2021. godinu, kao i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2022. godinu.

(žs)

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja