medjimurjepress@gmail.com

Održana sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika Preloga

U Gradskoj viiećnici Grada Preloga održana je 14. sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga. Sjednica je održana u četvrtak, 12. prosinca, kao uvod u sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati u četvrtak 19. prosinca.

Kolegij je donio Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o javnim parkiralištima na području Grada Preloga, zatim odluke o dodjeli subvencije u poljoprivredi za 2019. godinu, o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći, zaključke o dodjeli nagrada uspješnim učenicima srednjih škola sa područja Grada Preloga, o prihvaćanju Izvješća o statusu studenata sa sklopljenim ugovorima o kreditiranju te o prihvaćanju Izvješća o utrošenim sredstvima za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Preloga. Gradskom vijeću upućen pak je niz prijedloga odluka.

Redom će Gradsko vijeće odlučivati o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu te vezano uz to, o II. izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja te programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, programa javnih potreba u kulturi i sportu Grada Preloga za 2019. godinu.

Na dnevnom redu naći će se i prijedlog Zaključka o prekoračenju po poslovnom računu, zatim prijedlozi odluka o donošenju Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Preloga za period od 2020. do 2025. godine, o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Preloga, o povjeravanju poslova upravljanja i održavanja objekta dječjeg vrtića ustanovi Dječji vrtić Fijolica Prelog te o imenovanju trga na području Grada Preloga. Zatim će se na dnevnom redu naći i Plana rada Gradskog vijeća Grada Preloga za 2020. godinu, godišnja analiza stanja te plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2019. godinu.

Stručnom kolegiju gradonačelnika su, uz gradonačelnika Ljubomira Kolareka, prisustvovali i  zamjenik gradonačelnika Zdravko Kvakan, predsjednik Gradskog vijeća Đuro Ujlaki, njegov zamjenik Dražen Novak, pročelnica Upravnog odjela za upravu i društvene djelatnosti Miljenka Radović, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije Željko Poredoš, voditeljica Odsjeka za proračun i financije Sandra Hlišć te direktor GKP Pre-kom d.o.o. Siniša Radiković. Sjednica Gradskog vijeća, 19. prosinca, biti će posljednja u ovoj kalendarskoj godini.

(žs)

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
About the Author
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Related Posts

Leave a Reply

*