Međimurje Press
Grad Prelog

Poziv na izlaganje geodetskog elaborata za Sjevernu obilaznicu Preloga!

JAVNI OGLAS

o postupku izlaganja na javni uvid geodetskih elaborata temeljem članka 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18).

U postupku je izrada geodetskih (parcelacijskih) elaborata u svrhu provedbe:
Lokacijske dozvole: Klasa: UP/I-350-05/15-01/000017, Urbroj: 531-06-1-15-5, izdane u Zagrebu 25.3.2015.,
pravomoćna dana 30.04.2015.; Izmjene i dopune lokacijske dozvole: Klasa: UP/I-350-05/19-01/000051, Urbroj: 531- 06-2-1-1-20-0017, izdane u Zagrebu 15.01.2020., pravomoćna dana 28.02.2020. i II Izmjene i dopune lokacijske dozvole izdane od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Klasa: UP/I-350-05/20-01/000148, Urbroj: 531-06-02-01- 01/04-21-0013 u Zagrebu 15.09.2021., za zahvat u prostoru: „Sjeverna obilaznica Preloga“, u k.o. Prelog, k.o. Cirkovljan i k.o. Draškovec na području Grada Preloga u Međimurskoj županiji.

Geodetski elaborati izrađuju se za katastarske općine:

1. PRELOG (MBR. 303429) na katastarskim česticama: 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3058, 3090/1, 3133,
3134/1, 3134/2, 3134/3, 3135/1, 3135/2, 3136, 3137/1, 3137/2, 3138, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193/1, 3193/2,
3193/3, 3255, 3335, 3336, 3372, 3373/1, 3373/2, 3378, 3379, 3383, 3384, 3385/1, 3385/2, 3385/3, 3385/4, 3386,
3387, 3576/1, 3576/2, 3576/3, 3576/4, 3576/5, 3577, 3578/1, 3578/2, 3579, 3580, 3581, 3582, 3583/1, 3583/2, 3584,
3585, 3594, 3595, 3596, 3597, 3598, 3654, 3655, 3656, 3657, 3658, 3659, 3660, 3661, 3662, 3663, 3664, 3728/1,
3765/1, 3765/2, 3765/3, 3766, 3767/1, 3767/2, 3768, 3769/1, 3769/2, 3770, 3773, 3824/2, 3825/1, 3825/2, 3828/1,
3828/2, 3828/3, 3829, 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 3836/1, 3836/3, 3836/4, 3900, 3905/1, 3907, 3922, 3923,
3924, 3925, 3926, 3927, 3928, 3929/1, 3929/2, 3931, 3932, 3933, 3962, 3963, 3964/1, 3964/2, 3964/3, 3964/4,
3964/5, 3966, 3967, 3968, 3969, 3973/2, 3974, 3979, 3980/1, 3990, 3991/1, 3991/2, 3991/3, 3991/4, 3991/5, 3991/6,
3991/7, 3992, 3993, 3994, 4007/2, 4032/1, 4033/1, 4033/2, 4034, 4045, 4046/1, 4046/2, 4047, 4048/1, 4048/2, 4049,
4050/1, 4050/2, 4050/3, 4050/4, 4050/5, 4050/6, 4050/7, 4050/8, 4050/9, 4052, 4054/1, 4054/8, 4054/9, 4054/10,
4057/23, 4057/29, 4057/30, 4057/31, 4059/1, 4061/1, 4061/2, 4061/5, 5999, 6705/4, 6705/5, 6705/6, 6705/7, 6755,
9877.

2. CIRKOVLJAN (MBR. CIRKOVLJAN) na katastarskim česticama: 456, 560, 563, 564, 568/1, 568/2, 569, 570, 573/1, 574/1, 574/2, 575/1, 575/2, 576/1, 576/2, 577/1, 578/1, 578/2, 579/1, 580/1, 581/1, 582/1, 582/2, 582/3, 582/4, 583/1, 583/2, 583/3, 583/4, 584/1, 584/2, 588, 591, 592/2, 593/1, 594/1, 595/3, 601/1, 601/2, 685, 686, 911, 912, 915/1, 915/2, 916/1, 916/2, 916/3, 917, 918, 919, 920, 921/1, 921/2, 922, 923, 924, 925/1, 926/1, 926/2, 927, 928, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953/1, 953/2, 953/3, 953/4, 954, 1028/2, 1029, 1030, 1031/1, 1031/2, 1032/1, 1032/2, 1035/2, 1036/1, 1036/2, 1037, 1038, 1039/1, 1039/2, 1040/1, 1040/2, 1041/1, 1041/2, 1042/1, 1042/2, 1042/3, 1043, 1095, 1099, 1100, 1101, 1102/1, 1102/2, 1103, 1104, 1105, 1106/1, 1106/2, 1107/1, 1107/2, 1108/1, 1108/2, 1109, 1111, 1112, 1113, 1114/1, 1114/2, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1132/1, 1132/2, 1137, 1139.

3. DRAŠKOVEC (MBR. 302961) na katastarskim česticama: 63, 380/1, 380/14, 384, 386/1, 418, 419/1, 419/2, 420, 421, 422, 423, 426/7, 483, 484/1, 484/2, 485, 486, 488/2, 489, 490/1, 490/2, 491, 492, 507, 508, 509.

Naručitelj izrade geodetskih elaborata su HRVATSKE CESTE d.o.o., Vončinina 3, 10000 Zagreb, a geodetske elaborate izrađuje tvrtka GEOANDA d.o.o., Petrovaradinska 1b, 10000 Zagreb.
Ovim putem obavještavaju se svi nositelji prava na predmetnim i susjednim katastarskim česticama da uvid u geodetske elaborate mogu izvršiti dana:
– 2.11.2021. godine od 10 do 15 sati za katastarsku općinu: 1. PRELOG
– 3.11.2021. godine od 10 do 15 sati za katastarske općine: 2. CIRKOVLJAN, 3. DRAŠKOVEC

Uvid je moguće izvršiti u navedenim terminima u prostorijama Gradske vijećnice Grada Preloga na adresi Glavna ul. 35, 40323 Prelog.
Obilježavanje granica buduće čestice „Sjeverne obilaznice Preloga“ na terenu izvršiti će djelatnici tvrtke Geoanda d.o.o.u tjednu od 25. do 29. listopada 2021. godine.

Za sve informacije kontakt telefon tvrtke Geoanda d.o.o.: 01-3861 182, ili e-mail adresa: marijan.mulig@geoanda.hr

Molimo sve nositelje prava na katastarskim česticama da se prilikom uvida u geodetski elaborat pridržavaju svih propisanih mjera Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske vezanih uz suzbijanje pandemije COVID 19.

Grad PRELOG

 

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja