Prelog: Poziv za financiranje javnih potreba u 2017.

Gradonačelnik Grada Preloga, gosp. Ljubomir Kolarek, dr.vet.med., je dana 27. siječnja objavio javni poziv za financiranje javnih potreba u 2017. godini. U okviru javnog poziva prikupljati će se pisani prijedlozi projekata organizacija civilnog društva koje djeluju na području Grada Preloga u područjima kultura, tehnička kultura, odgoj i obrazovanje, socijalna skrb, zdravstvo, razvoj i demokratizacija društva, razvoj mjesne samouprave, poljoprivrede, zaštite okoliša, povećanje turističke ponude.

Ukupna planirana vrijednost javnog natječaja je 300.000,00 kn. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može odobriti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kn a najveći iznos je 30.000,00 kn. Jedna udruga može prijaviti najviše dva projekta. Rok za prijavu na natječaj je 27. veljače 2017. godine.

Javni natječaj je raspisan na osnovu Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Preloga koji je mijenjan na 21. sjednici Gradskog vijeća Grada Preloga, dana 28. prosinca 2016. godine, te je pojednostavljena procedura prijave na natječaj.

Pozivamo vas na ispunjavanje prijavnice na natječaj kako bi mogli osigurati sredstva za aktivnosti koje predviđate u vašoj udruzi.

Istovremeno je objavljen i javni poziv za prijavu projekata za financiranje javnih potreba u sportu. Ukupna planirana visina sredstava za udruge u sportu je 460.000,00 kn.

Sve upute i propisani obrasci nalaze se na web stranici Grada Preloga, www.prelog.hr

GRAD PRELOG

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
O autoru
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Vezane vijesti

Komentiraj

*