Savjet mladih Grada Preloga

Grad Prelog objavio je Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Preloga. U Savjet mladih mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Preloga, koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života. Savjet mladih ima 7 članova, uključujući predsjednika i zamjenika, te 7 zamjenika članova. Kandidate za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike temeljem ovog poziva ističu udruge koje su sukladno svom statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih i strukovnih organizacija i neformalne skupine mladih. Sve ostale informacije pronađite u prilogu: Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Preloga.

Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Grada Preloga (u nastavku teksta: Savjet mladih).
U Savjet mladih mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Preloga, koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života.
Savjet mladih ima 7 članova, uključujući predsjednika i zamjenika, te 7 zamjenika članova.
Kandidate za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike temeljem ovog poziva ističu udruge koje su sukladno svom statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za
rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih i strukovnih organizacija i neformalne skupine mladih.

Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, skupina mora imati najmanje 20 mladih.
Ovlašteni predlagatelji kandidatura dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove
Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.
Ovlašteni predlagatelji dužni su svoje prijedloge obrazložiti i u pisanom obliku dostaviti ih Odboru za izbor i imenovanja, u slijedećem obaveznom sadržaju:
– naziv i sjedište predlagatelja,
– ime i prezime kandidata te njegovo prebivalište,
– datum rođenja i OIB (broj mobitela i e-mail adresa),
– kratko obrazloženje zbog čega bi kandidat bio pogodan za člana odnosno
zamjenika člana Savjeta mladih,
– potpis i ovjera ovlaštenog predlagatelja.
Rok za podnošenje prijedloga je 10 dana od objave ovog javnog poziva.
Odbor za izbor i imenovanja nakon zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava sastavlja izvješće o
provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis formalnih kandidatura.
Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzimati u obzir.
Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavlja se
Gradskom vijeću Grada Preloga i objavljuje na web stranici Grada Preloga te u sredstvima javnog priopćavanja.
Gradsko vijeće Grada Preloga na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih
kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih, tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.
Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih objavljuju se na web stranicama Grada Preloga te u sredstvima javnog priopćavanja.
Savjet se mora konstituirati u roku od 30 dana od dana objave rezultata izbora.
Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na razdoblje od tri godine.
Prijedlozi se šalju u zatvorenoj omotnici na adresu Grada Preloga, Glavna 35, s
naznakom „Javni poziv za kandidaturu u Savjet mladih Grada Preloga“.
(GRAD PRELOG)

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
O autoru
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Vezane vijesti

Komentiraj

*