medjimurjepress@gmail.com

Seminar o zaštiti osobnih podataka u Prelogu

Grad Prelog za sve zainteresirane organizira seminar pod nazivom Primjena opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Seminar će se održati u petak, 23. ožujka 2018. godine, u prostorima Multimedijalne dvorane Muzeja Croata insulanus Grada Preloga, prema sljedećem rasporedu:

VRIJEME:

 

TEME:
9:00 – 9:30 Novi EU propisi – Uvod u Opću uredbu EU o zaštiti osobnih podataka
9:30 – 10:30 Uloga i odgovornost voditelja obrade, izvršitelja obrade i službenika za zaštitu osobnih podataka
10:30 – 11:30 Organizacijsko – tehničke mjere u obradi osjetljivih podataka
11:30 – 12:00 Pauza za osvježenje
12:00 – 13:00 Prava ispitanika, pravo na zaborav, pravo na prigovor i ograničenje obrade podataka
13:00 – 13:30 Uloga AZOP-a i kaznene odredbe

 

13:30 – 14:00 Tematska pitanja

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka primjenjivati će se u nacionalnom zakonodavstvu Republike Hrvatske i stupa na snagu 25. svibnja 2018. godine.

Poznatija pod nazivom GDPR – General Data Protection Regulation uredba unosi velike promjene u načine upravljanja osobnim podacima i izravno se primjenjuje na sve organizacije koje raspolažu osobnim podacima EU građana. Primjena je obavezna, a za prekršitelje su predviđene do sada najveće kazne, koje dosežu do 20 milijuna Eura ili 4% ukupnog globalnog prihoda tvrtke, što je od toga veće. Sve tvrtke i institucije u javnom, privatnom i državnom sektoru koje među svojim podacima pohranjuju osobne podatke obvezne su do svibnja 2018. godine poduzeti sve mjere kako bi u potpunosti implementirali odredbe iz Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Seminar je namijenjen svim osobama koje rade s osobnim podacima građana, poslovnim i klasificiranim podacima u privatnom, javnom i državnom sektoru, članovima uprava trgovačkih društava, rukovoditeljima, članovima nadzornih odbora i administratorima informacijskih sustava. Polaznici će se informirati i osposobiti za primjenu novih EU propisa u radu s osobnim podacima, steći nova znanja o važećim standardima u radu s podacima i informacijama, doprinijeti boljoj organizaciji informacijske sigurnosti, informirati se o aktualnim informacijskim rizicima i načinima zaštite od krađe i neovlaštenog otkrivanja podataka i informacija te načinima zaštite u poslovnom komuniciranju.

Predavač će biti dr. sc. Petar Mišević. koji je u proteklom periodu radio je na poslovima zaštite nacionalnih i međunarodnih poslovnih i klasificiranih podataka. U periodu 2009 – 2012., vršio je dužnost predstojnika središnjeg državnog tijela Republike Hrvatske za informacijsku sigurnost, koje je nadležno za koordinaciju i nadzor u tijelima državne uprave u području informacijske sigurnosti, te sudjelovao u donošenju propisa iz područja informacijske sigurnosti kojima se regulira rad i zaštita nacionalnih i međunarodnih klasificiranih i neklasificiranih podataka.

(Željko Sokač)

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
Tweet 20
About the Author
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Leave a Reply

*