medjimurjepress@gmail.com

Stručni kolegij gradonačelnika Grada Preloga održao osamnaestu sjednicu

Na dnevnom je redu bilo Izvješće o radu gradonačelnika (siječanj – lipanj 2020. godine), prijedlozi odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Preloga za razdoblje od 01.01.- 30.06.2020. godine, o kratkoročnom revolving kreditu Grada Preloga, o donošenju IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu, zatim prijedlozi odluka o stavljanju van snage Odluke o dopuni Odluke o porezima Grada Preloga, o izmjeni Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika  Grada Preloga te o izmjenama Odluke o naknadi troškova članovima Gradskog vijeća, radnih tijela te tijelima mjesnih odbora Grada Preloga.

Što se tiče izvršenja Proračuna Grada Preloga, u izvještajnom razdoblju ostvareni prihodi i primici od 17.534.072,06  kuna, te realizirani rashodi i izdaci od 19.371.324,16 kuna, te je rezultat izvještajnog razdoblja manjak prihoda u iznosu od 1.837.252,10 kuna. Gradskom vijeću uputit će se i prijedlozi o imenovanja ulica u Mjesnom odboru Čehovec, zatim o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o  izmjenama i dopunama Statuta Muzeja Croata insulanus Grada Preloga, o imenovanju ravnatelja Doma kulture Grada Preloga te o stavljanju van snage Odluke o osnivanju i ustroju postrojbi civilne zaštite Grada Preloga. Prihvaćena je Odluka o osnivanju radne skupine za izradu revizije Procjene rizika od velikih nesreća na području Grada Preloga. Mjesto Čehovec dosada nije bilo podjeljeno na ulice. Prema prijedlogu, koji će se naći pred gradskim vijećnicima, na području Mjesnog odbora Čehovec, ulice će nositi sljedeća imena: Glavna ulica, Kolodvorska ulica, Gajska ulica, Ulica Grabe, Sportska ulica, Voćarska ulica te Ulica Tratine. Gradsko vijeće svoju će sljedeću sjednicu održati u četvrtak, 1. listopada 2020. godine.

(žs)

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
About the Author
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Related Posts

Leave a Reply

*