medjimurjepress@gmail.com

Ugovor o izradi interpretacijske dokumentacije za Interpretacijski centar Prelog

U prostorijama gradske vijećnice Grada Preloga potpisan je Ugovor o izradi interpretacijske dokumentacije za projekt Interpretacijski centar Prelog.

Kao najpovoljnija ponuda u postupku javne nabave odabrana je ona Zajednice ponuditelja: Smart AudioVisual d.o.o. iz Zagreba i OSAM d.o.o. iz Zagreba, za cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost od 293.820,00 kuna, odnosno ukupnu cijenu ponude s porezom na dodanu vrijednost od 367.275,00 kuna. Ugovor je sa izvođačem radova potpisao gradonačelnik Ljubomir Kolarek, a ispred odabrang izvođača Zlatko Jelačić.

Projekt Interpretacijskog centra Prelog odnosi se na buduću adaptaciju zgrade u Ulici Kralja Zvonimira, gdje je danas sjedište Gradskog komunalnog poduzeća Pre – kom d.o.o. Cilj projekta je adaptacija prostora zgrade u inovativan interpretacijski centar. Kako je istaknuo gradonačelnik Kolarek, ovdje se radi o lokalnom razvojnom projektu koji ima za cilj na jedan kvalitetan način iskoristiti i adaptirati prostor površine ukupno 694,32 metara kvadratnih. Nakon izrade interpretacijske dokumentacije projekt će se prijaviti na neke od europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije odobrilo je projekt Interpretacijski centar Prelog za sufinanciranje prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova, u iznosu od približno 70% ukupne vrijednosti projekta.

(ž.s.)

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
About the Author
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Related Posts

Leave a Reply

*