medjimurjepress@gmail.com

Jenoga dneva dok smo čakali križeca…

Bara je ve ron povedala,

da je možo rekleca pokrpala, če mu na dober, bo za sosedovog Rudeka, bokčeka, šteri je peti od šestero braće, bez jape je i s pijanom mamom. Bara brlondoje i brlondoje…

-Gruntam na veliko, de sam, što sam, zakaj sam, kaj imam i nemam za zgotoviti, čakam z možom velečasnoga da nam hižu posvetijo i da nam na nekša teška pitaja odgovorijo, a štera so nam zakeljena na robu jezika, na robu grljanjka, niti nutri niti vun.

Kam te svet ide, neje znati! Bomo vidli, kaj budu rekeli naš velečasni. On je jako dober i si ga radi imajo.

Več se zdavnja zakmičilo, od jutra ga čakamo a sveča toplo megeče, zablisnula je jempot naglo i nekak jo čutim nutri v sebi. Sveta toplina je koli nas, verjem da je Isusek z nami. Čakamo i čakamo, vuni smo niti ne bili, zemljico z snegom nesmo niti doteknuli, zraka nesmo prdehnuli, premetavljemo se od štokerlina do štokerlina, od šamerlina do ganc nove fotelje, od fotelje do Tonijovoga divana, od divana do kuhje, od kuhje pak na Felijov kauč de ležečki gledimo televizijo dok Mara još nekaj nakuhevlje. Jegok, sami nekši železni ljudi streljaju, bijejo se, treskaju se, boksaju se, si krvavi z raščehjenim gopcima, krv burka se posod, velijo naši mlajši, da su to nekši radijatorji, predatorji, akumolatorji, terminatorji, nekak tak se zovejo. Nebreš ništ razmeti za koga bi navijal, kak smo negda za partizane rekli, idu naši, ide dečko, a ve ne ništ razmeti. Đonjkaju se i prehitavleju, v zveri se pretvarjaju, letiju i veliko zlo delaju. Naša kuglja se bo raspočila, strelajo se sve po sod, zimica me tere od rata i strahoti, a mi dale čakamo velečasnog, bodo došli, nado došli, bodo poranjkali i zgledi da bi trelo televizora zapreti, to je ne za ljukati. Svete pesme bomo našteljali, tak nam se šika. Vnuki bodo z nami, sin Feli i Ivo bodo još došeli, a sneha sam kaj ne rodi. Babica je k redu, a može su stirale vun. Ve f krčmi pijeju, potli bodo i oni došli, če potrefijo hižo.

F kuhji pak radio stiha mrgoče, vesti sakojačke: zginuli, fkrali, preprodali, fkanili, starce zatokli, pocoprali, grunta zapili, nekšu Regu pri zdencu zaklali, meju preorali, započili se, jenu so posilili, nekši stranjski so nompak zišli, v drugu veru dišli, posla zgubili i ki vera bi to se razmel!

Škrabico smo pripravili i nutri smo peneze naštopali, stoleka okinčili v Julikin heklaraj, staru, črnu Bibliju (so zlizano) od pokojne mamice Genoveve, Bog im grehe oprosti, položili, drvenoga križeca na pol počenog i zakeljenog smo gori prislonili, čislo smo črez štalicu napelali i prek jedne birkice namotali, kipece smo porendali kak karte za „sedmu jakšu“, svetu vodu smo v Aničinu kupicu naljali, kiticu Maričinoga asparagusa smo nutri zapičili, se smo zrihtali, poda smo s šar kefom zasvetlali, đezvu s purolom premazali i fejst zglancali, feringe z Nemačke (kakše nišči nema) smo naštelali, fčera dvora zvuna počistili, blanjke zabili, snega odrinuli tu k sosedo, (oni su v Nemački, a, pa kaj onda, to je ne greh, nedo znali!), a radio je konačno ftihnul.

Vrata smo odklenuli, hrđavu kvaku v ganjku smo podmazali, tegline z muškatinima smo porenderali (ka se ne zmrznejo),stare, scufane tepihe smo još jemput zategnoli, ljuknju z šamarlinom pokrili, retke campleke počesali, slike na zidu poravnali, črnjaka od naše Trezike i Pištinu rakiju smo priprajli i malo smo si po štamparlin spili, več smo i drugo svečico, onu Nadičinu vužgali (onu z nakeljenim kipecom, šteri se več smodi!) ali nišči ne dohaja.

Isusek i Marijica na kipecu, nad gašparom, nas tožno merkajo, makar jim je toplo, nekak čudno gledijo, kak da bi nam nekaj šteli reči. Cepanice dešijo, cvirki, čurke, špek i klobasi skumine nam po lampi razvlače, slivni pekmez deši, pogača se steplje vu vrhnju, mladina zaklejena spi, koci su puni, a guhno pak je zatrpano i moram reči, sega jega, lepa je zima…nek smo sam zdravi.

Naš stari cicek bez desne noge, ( japica ga našel na sejmu, pak mu se smilil) voše đunđeke, zaletava se v cmrek, z capom porihtavle štalicu, ljuče svetu obitelj, ali ih je se od reda podral, svetoga Josipa je brcnul, Isusek se naslonil na talu s poharajima, Bogorodicu je z repom pogladil, komaj je ostala na nogaj, tri kralja je sam zbočke pogledal, v repaticu se počesal, birkice z gopcom zrušil, so slamicu je razdrbal i rashital, cicek si nikak nebre mesta najti i on nekaj čaka i čaka, nekaj išče,… tre bo se pomesti, dlake letiju po zraku i kaj buš ve?! Žival je žival. O, nešči ide, Marin Jožek je došel s Nadicom, otkod se spuknul, ne znam.

Ve zdižem Svetoga Josipa, narihtavam Bogorodicu, celu svetu obitelj nalažem na kup, z Isuseka brišem kremu, pak si oblizavlem prste, pobiram birkice (saka drugam gledi, levo ili desno, sedem ih je z onom kaj ravno gledi i onom štera se pase) i zmes ih ližem i brišem f pralo. Z kuhje tak deši, pak smo mom si gladni, jemo, hrustamo, drobimo, fletno požiramo, komaj žvačemo velike falate, cele fruge mesa pogatamo, ali i dale čakamo našega velečasnoga. Nega ga ga.

Fejst posljušamo če što lesu otpira ili truple, pak znovič ljuftamo hižu, trinkamo jen z drugim, trinkamo ze sema zvunaj, gruntamo, mrgočemo, brojimo, nabrajamo i prebrajamo dneve, križamo, zbrajamo i oduzimljemo radne i neradne dneve, doge i kratke dneve, tople i mrzle dneve, zapišuvljemo da se kaj zgodilo; skotilo, ftopilo, postekililo, stelilo, zaklalo, nadevalo (kak čurke ili pak klobase, a Štefov prezvuršt pak je bil vun pameti, jako dober očem reči, japa štefanjski i stric benkovski su se zdušno podrigavali i fejst ga falili) i evo ti ga na, pol noći je.

Snek pehelenče, mir je i stiha kak v grobu. Bela megla f trdi kmici i mraz na obloku kak čipkasti šlar, ali zarušnice ga ne, rekla bi Fika.

Naše selo spi dok se lajanje pesov v led zapikavle. Naš pes je na dogi vojki i nega straha.

Velečasnoga smo ne dočakali, škrabico smo spraznili, a peneze smo si podelili, hrano smo so pojeli, vino spili, cmreka žalosno raskinčili, svetu obitelj spat deli, birkice polovili i z mes s tri kralja polegnuli, štalico smo so slamom natrpali a repaticu na hero naslonili. Nekak steška smo zaspali i na vrata nemamo kaj zakeliti, a kaj bu pak sosedi rekli, ne znam, jen kipec bo itak falel. To leto je čudno začelo, zaključuje Bara i dale sam poveda i poveda…

Hudo smo sejali, teško noč meli, zbincavali se po voski postelji, mira smo ne meli, žofko smo slinu pogatali, a v jutro rano nekaj je zvuna zacimberlentalo, trupilo z vratima, poštar se dodrndal na beciklinu, vnuki kmečali, canjki, droptije z stola se po sud rashitano, a i cicek požmerjeni i krmežljivi samo je zmes mrnjafkal i hotkal sim tam.

Moj je rekel, da to tak ne moč več magaditi; ne dojti, ne posvetiti, ljude stajti ka čakajo a onda je malo premišljaval i rekel, da so i oni samo ljudi, pak se je na mah malo i zasmejal i rastegel čobe v smeh na jeno tri centimetre i primiril se. Išče je bil pun špriceri, klobasi, rakije, špeka, suhoga jezika, hladnetine i nese je još zluftal niti shlaparil i začas je se pozabil. Da so se ne zapisali, došlo je vun črez par dni dok je z vlečasnim rakijo pil.

(Blaženka Križan)

 

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
About the Author
Blaženka Križan

Related Posts

Leave a Reply

*