medjimurjepress@gmail.com

Općina Selnica objavila natječaj za studentske stipendije

Studentske stipendije u akademskoj godini 2017./2018.

Kriteriji za dodjelu stipendija:

 • prebivalište na području Općine Selnica
 • uspjeh u učenju
 • socijalni status

Studenti upisani na studij izvan Varaždina imaju prednost.

Dokumenti potrebni za dodjelu stipendije:

 1. Zamolba s kratkim životopisom (obavezan kontakt)
 2. Potvrda o redovnom upisu na fakultet
 3. Potvrda o prosjeku ocjena, odnosno ovjerena preslika indeksa iz koje su vidljive ocjene položenih ispita na preddiplomskom studiju
 4. Izjava studenta da ne prima niti jednu drugu stipendiju
 5. Izjava o broju članova zajedničkog kućanstva
 6. Broj žiroračuna ili tekućeg računa

Za sve članove zajedničkog kućanstva potrebno je dostaviti:

 • preslika osobnih iskaznica svih članova kućanstva
 • potvrda fakulteta ili škole o školovanju užeg člana obitelji, ako takvog ima
 • za one koji su u radnom odnosu, potvrda poslodavca o prosjeku plaće za zadnja tri mjeseca
 • za nezaposlene punoljetne članove zajedničkog kućanstva koji se ne školuju, potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o visini prihoda u zadnja tri mjeseca
 • za umirovljenike članove zajedničkog kućanstva, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o visini mirovine
 • za obrtnike članove kućanstva, porezno rješenje o razrezu poreza na dohodak za prethodnu godinu
 • za vlasnike poduzeća (pravnih osoba) članova kućanstva, prijavu poreza na dobit za prethodnu godinu i izjavu o vlasničkom udjelu

Zahtjevi se podnose do 31. listopada 2017. godine (UTORAK), do 15,00 sati u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Selnica, Jelačićev trg 4, 40314 Selnica, s naznakom: „PRIJAVA ZA NATJEČAJ ZA STIPENDIJE – NE OTVARAJ“.

Nakon završetka natječaja priloženi se dokumenti neće vraćati kandidatima.

S korisnikom stipendije i roditeljima ili skrbnicima korisnika stipendije zaključit će se ugovor o pravima i obvezama za vrijeme korištenja prava na stipendiju.

O rezultatima natječaja podnositelji zamolbi biti će obaviješteni u roku osam (8) dana od dana obavljenog izbora.

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
About the Author
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Related Posts

Leave a Reply

*