Međimurje Press
Kultura i obrazovanje

U ožujku 2019. godine FOI započeo s projektnim aktivnostima na nova tri projekta

Fakultet organizacije i informatike u ovoj godini započeo s aktivnostima na tri nova projekta od nacionalnog i europskog značaja

FOI će provedbom tih projekata značajno povećati kompetencije nastavnog i nenastavnog osoblja, stvoriti nove oblike suradnje s domaćim i inozemnim fakultetima, sveučilištima i dionicima realnog sektora te stvoriti nove prilike za obrazovanje mladih kroz uvođenje novih studijskih programa i programa cjeloživotnog učenja. Sve to pridonijet će stvaranju obrazovanog kadra koji nedostaje na tržištu rada i koji je neophodan za razvoj novih industrija u Hrvatskoj.

Radi se o projektu “DIP2Future: Razvoj obrazovnih programa, standarda kvalifikacija i standarda zanimanja iz područja IKT u skladu s HKO-om“ ukupne vrijednosti 3.871.527,62 kuna, a koji će FOI provesti u partnerstvu s Odjelom za informatiku Sveučilišta u Rijeci (OIRI). Na projektu, kojem je cilj razviti nove studijske programe iz područja IKT-a u kojima će se zadovoljiti potrebe za stjecanjem odgovarajućih vještina i kompetencija IKT profesionalaca sukladno zahtjevima tržišta rada i trendovima u tehnološkom napretku, radit će 28 nastavnika i stručnjaka iz različitih domena. Projekt će trajati do 2022. godine, pod vodstvom prodekanice za nastavu Fakulteta organizacije i informatike izv. prof. dr. sc. Renate Mekovec.

U okviru projektnih prijedloga „Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja“, započete su aktivnosti i na projektu „Edu4Games – Izrada standarda zanimanja i kvalifikacija te novih studijskih programa za područje dizajna i razvoja videoigara“. Radi se o projektu koji nudi svoj doprinos rješavanju identificiranog problema nedostatka obrazovanog kadra u Hrvatskoj za razvoj industrije videoigara i to kroz razvoj diplomskog sveučilišnog studijskog programa „Dizajn i razvoj videoigara“ s 4 usmjerenja i 4 programa cjeloživotnog učenja (dizajner videoigre, programer videoigre, producent videoigre i umjetnički dizajner videoigre). Prijavitelj ovog projekta je Akademija dramske umjetnosti (ADU) Sveučilišta u Zagreba, a partneri na projektu su uz Fakultet organizacije i informacije (FOI) i Akademija likovnih umjetnosti (ALU), Arhitektonski fakultet – Studij dizajna (AF/SD) i Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER). Vrijednost mu je 3.999.249,37 kuna, provodit će se do 2022. godine, a koordinatorica projekta za FOI je doc. dr. sc. Dijana Plantak Vukovac.

FOI je partner i na projektu “TODO: Twinning Open Dana Operational“, kojem je cilj do 2020. povećati interdisciplinarne znanstveno-istraživačke aktivnosti kao i inovacijski kapacitet sastavnica Sveučilišta u Zagrebu (UNIZG) u području otvorenih podataka. Pokrenute inicijative vezane uz otvorene podatke rezultirale su većom dostupnosti podataka, čime je poboljšana učinkovitost, djelotvornost i transparentnost javnih usluga, no ključna komponenta u stvaranju i ubrzavanju održivih i inovativnih ekosustava otvorenih podataka su istraživanja. Ovim se projektom namjerava unaprijediti istraživački kapacitet i istraživačka izvrsnost u području otvorenih podataka UNIZG-a, uz dva vodeća europska sveučilišta University of the Aegean (UAEGEAN) i Delft University of Technology (TUDELFT). Uz FOI, domaći partneri na ovom projektu su Geodetski fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, Pravni fakultet u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti u Zagrebu i Agronomski fakultet u Zagrebu. Projekt na FOI-ju vodi doc. dr. sc. Nikolina Žajdela Hrustek. Ukupna mu je vrijednost 799.988,00 eura i financira se iz programa Europske unije Obzor 2020., a trajat će 36 mjeseci.

Projektne aktivnosti FOI-ja u 2019. (1)

PR Odjel FOI

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja