medjimurjepress@gmail.com

Poziv udrugama civilnog društva za financijsku potporu u 2017.

Međimurska županija i ove je godine u svom Proračunu osigurala sredstva namijenjena za rad udruga civilnog društva registriranih na području naše županije. Sukladno tome raspisan je Poziv za predlaganje programa i projekta za financijsku potporu u 2017. godini, određena su područja aktivnosti, opći uvjeti za prijavu te prednost u vrednovanju projekta. Sam natječaj usmjeren je  na provođenje programa i projekata  koji zadovoljavaju potrebe članica i članova Udruga, društvene zajednice u cjelini te razvoju civilnog društva. Vrlo je širok spektar područja aktivnosti, a obuhvaća zdravstvo, socijalnu skrb, djece i mladih te druge socijalne skupine, humanitarne djelatnosti, odgoj, obrazovanje te promociju vrijednosti građanskog društva, demokracije i civilnog društva. Isto tako naglasak se stavlja na promicanje ljudskih prava i prava nacionalnih manjina, zaštitu okoliša i prirode, unapređenje kvalitete života te drugih djelatnosti značajnih za stanovnike Međimurske županije. Vrlo važan segment, poljoprivreda i šumarstvo te aktivnosti s ovog područja, također su uvršteni u raspodjelu proračunskih sredstava po ovom Pozivu, kako upravo naša Županija slovi kao jedna od najrazvijenijih u tim područjima.

Svaka udruga civilnog društva iz područja svoje djelatnosti može prijaviti jedan projekt ili program te mora udovoljavati propisanim općim uvjetima navedenim u samom pozivu. Također, važno je napomenuti kako će prijavljeni projekti udruga koje u svojim aktivnostima uključuju volontere, usmjerene su na rad sa skupinama djece i mladih u riziku, starijih i nemoćnih, dugotrajno nezaposlenih i socijalno isključenih, ili pak one koje provode mjere nacionalne strategije, programa i planova, imati prednost pri vrednovanju prijave.

Prijave na propisanom obrascu moraju sadržavati svu potrebnu dokumentaciju navedenu u točki 6. Poziva te se mogu dostaviti ili poslati poštom na adresu Međimurske županije najkasnije do 10. ožujka 2017. godine do 12:00 sati. 

Detaljniji za prijavu na linku: http://medjimurska-zupanija.hr/2017/02/07/poziv-za-predlaganje-projekataprograma-udruga-civilnog-drustva-za-financijsku-potporu-iz-proracuna-medimurske-zupanije-za-2017-godinu/.

(mg)

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
Tweet 20
About the Author
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Related Posts

Leave a Reply

*