Međimurje Press
Udruge

Sportski izazovi slijepih osoba

Grad Čakovec jedan je od dugogodišnjih donatora Udruge slijepih Međimurske županije. Kontinuirano preko javnog poziva pruža financijsku potporu projektima Udruge. Na taj način omogućuje provedu aktivnosti koje kao krajnji ishod imaju kvalitetniju integraciju članova Udruge, slijepih osoba, u zajednicu te u konačnici poboljšanje njihove kvalitete života.

Tako i ove godine financira projekt „Sportski izazovi“ čijom provedbom će se utjecati na poboljšanje kvalitete života slijepih osoba, kroz promicanje njihovih prava i njihovo aktivno uključivanje u zajednicu. Projekt je prvenstveno usmjeren na kvalitetno ispunjavanje slobodnog vremena slijepim osobama kroz adekvatne sportske aktivnosti. Jedan od ciljeva projekta je i senzibilizacija javnosti kroz informiranje o slijepim osobama i njihovim pravima. Aktivnosti koje će se provesti projektom: plivanje na bazenima, izlet sa sportskim aktivnostima i vježbanje u teretani.

PREDSJEDNICA UDRUGE

Marija Ciglar

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja