Međimurje Press
Kultura i obrazovanje

Uručene Rektorove nagrade studentima FOI-ja!

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras jučer je u Zagrebu na FER-u dodijelio godišnju Rektorovu nagradu studentima sastavnica Sveučilišta. Radi se o ukupno 176 radova u šest kategorija, u koje je bilo uključeno 1079 studentica i studenata s 34 sastavnice Sveučilišta, a u tri kategorije su i studenti dobitnici nagrade s Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu.

Podsjetimo, radi se o nagradama za akademsku godinu 2021./2022. za najbolje studentske znanstvene i umjetničke radove, posebne natjecateljske uspjehe pojedinaca ili timova te za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici. Uz rektora, nagradu je studentima FOI-ja uručio i prodekan za znanost, projekte i međunarodnu suradnju izv. prof. dr. sc. Igor Balaban.

S Fakulteta organizacije i informatike nagrađeni su studenti u ovim kategorijama:
  1. a) Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora):
  2. Marija Kuštelega, Magdalena Kuštelega: ‘Na putu do cirkularne ekonomije i održivog razvoja’, mentorica: dr. sc. Tamara Šmaguc;
  3. Mislav Matijević, Lovro Posarić: ‘Tehnološki stogovi primjene umjetne inteligencije i povezanih tehnologija u sustavu obrazovanja’, mentor: izv. prof. dr. sc. Zlatko Stapić;
  4. e) Nagrada za posebne natjecateljske uspjehe pojedinaca ili skupina:
  5. Startup projekt ‘Attendio’, kao zajednički projekt studenata: Petar Strbad (FOI) i Karlo Posavec (Fakultet strojarstva i brodogradnje).
  6. f) Nagrada za društveno koristan rad:
  7. Volontiranje skupine studenata za studentski časopis St@k.
  8. Projekt organizacije i provedbe radionice „starTech”: Marin Oroz (FOI), Hana Novak (FER), Lovro Farkaš (FSB).
  9. Projekt ‘Studentski zdravi dani’: Ivana Cindrić, Magdalena Đud, Mario Đurić, Božo Kvesić, Marin Oroz, Eugen Petošić, Nina Vukelić (FOI).

Čestitamo studentima i studenticama FOI-ja koju su nagrađeni, te njihovim mentorima!

PR Odjel FOI

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja