Dan europskog broja 112

VAŽNOST BROJA 112

U odnosu na 2017. godinu, u 2018. godini došlo je do pada ukupnog broja poziva (za 1 715 poziva), no iskoristivost broja blago je porasla (za 0,2%). Ove godine zabilježen je i pad broja zlonamjernih poziva (za 9 poziva), rekao je danas Ladislav Söke, mag.ing.el. prigodom obilježavanja Dana jedinstvenog europskog broja 112 za hitne službe. 

Od ukupnog broja namjenskih poziva 83,45% (7 129 poziva) bila su za hitne službe (hitna medicinska pomoć, policija, vatrogasci), a 16,65 % (1 413 poziva) za ostale službe (komunalne službe, inspekcije, veterinarske službe …). Od poziva za hitne službe za hitnu medicinsku pomoć zaprimljeno je 3 956 poziva (55,49% od poziva za sve hitne službe), za policiju 2 970 poziva (41,66%) i za vatrogasce 203 poziva (2,84%).

Uputstva

CENTAR 112

Jedinstveni operativno-komunikacijski centar (Centar 112) zaprima sve pozive vezane uz hitne situacije, nesreće i prijetnje od nastanka katastrofe te putem sredstava veze, na temelju standardnih operativnih postupaka, žurno izvješćuje sve nadležne službe i koordinira djelovanje po pozivu.

Broj 112 nazovite ako vam je neodgodivo potrebna:


– hitna medicinska pomoć

– pomoć vatrogasaca

– pomoć policije

– pomoć gorske službe spašavanja 

– pomoć drugih hitnih službi i inspekcijskih službi


ili ako uočite:

– požar

– istjecanje opasnih tvari, onečišćenje pitke vode, potoka, rijeka ili mora

– druge pojave koje predstavljaju opasnost za život i zdravlje ljudi ili životinja ili

ugrožavaju imovinu, okoliš i kulturna dobra.


Kada zovete 112, recite (što preciznije i kraće informacije): 

– što se dogodilo

– gdje se dogodilo

– kada se dogodilo

– koliko je unesrećenih

– kakvu pomoć trebate

– tko zove.

Hitni slučaj može se dojaviti i na engleskom, njemačkom, talijanskom, mađarskom, slovačkom i češkom jeziku, a može se dobiti:

  • hitna medicinska pomoć

  • pomoć vatrogasaca

  • pomoć policije

  • pomoć gorske službe spašavanja

  • pomoć drugih hitnih službi, komunalnih ili inspekcijskih službi te udruga građana koje su svojom djelatnošću vezane za zaštitu i spašavanje života, imovine ili okoliša

NOVINA

U Republiku Hrvatsku uvedena je suvremena funkcionalnost „e-poziv“ (eCall), na temelju Odluke Europskog parlamenta i vijeća od 15. svibnja 2014. godine o uvođenju interoperativne usluge e-poziva na području cijele Europske unije. U skladu s tom Odlukom od 01. listopada 2017. godine centri 112 su pripremljeni za prijem e-poziva, a Uredbom Europskog parlamenta i vijeća od 29. travnja 2015. godine određeno je da svi novi modeli automobila proizvedeni nakon 01. travnja 2018. godine budu opremljeni funkcionalnošću e-poziva. U slučaju ozbiljne nesreće, u osobnom vozilu, automatski ili ručno, aktivira se poziv prema broju 112 i istovremeno se na broj 112 šalje SMS s potrebnim podacima o lokaciji i vozilu koje je sudjelovalo u prometnoj nesreći. E-pozivi u Republici Hrvatskoj zaprimaju se za područje cijele države u Županijskom centru 112 Zagreb, u kojem je 2017. godine implementirana aplikacija za prijem e-poziva. 

Dan europskog broja 112

11. veljače obilježava se Dan europskog broja 112. Predstavnici Europske komisije, Europskog parlamenta i Vijeća Europe su 11. veljače 2009. godine potpisali tripartitnu deklaraciju kojom je ustanovljen 11. veljače kao Dan europskog broja 112. Deklaracijom se pozivaju zemlje članice EU da medijski promiču ovaj jedinstveni broj i sve aktivnosti kojima se obilježava ovaj dan kako bi što više građana Europske unije bilo upoznato s namjenom broja 112.

U državama Europske unije broj 112 koristi se temeljem Odluke Vijeća Europskih zajednica o ustanovljenju jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112 od 29. srpnja 1991. godine. Jedinstveni broj 112 zajednički je svim državama članicama Europske unije i služi za besplatno pozivanje hitnih službi, a uveden je kako bi putnici u Europi mogli birati samo jedan broj umjesto da moraju pamtiti različite brojeve žurnih službi za svaku zemlju.

Republika Hrvatska u operativnu funkciju broj 112 je stavila prije četrnaest godina, 11. veljače 2005. godine te je time uspostavljen jedinstveni sustav kojemu je osnovna zadaća prijem svih hitnih poziva na broj 112, neovisno o teritorijalnoj i strukovnoj nadležnosti hitnih službi.

Županijski centri 112 zaprimaju pozive upućene na jedinstveni europski broj za hitne službe 112 neprekidno (365/24/7) i djeluju kao jedinstveni operativno komunikacijski centri za sve vrste hitnih situacija.

Uvođenjem broja 112 dobivena je jedinstvena “ulazna točka” za traženje pomoći pa svaki građanin ili turist može brzo zatražiti pomoć, ne razmišljajući pritom koga mora pozivati i tko mu sve i kako treba pomoći. Operater po zaprimanju poziva žurno spaja u konferencijsku vezu najpotrebniju žurnu službu, te po potrebi obavještava strukovno i teritorijalno i druge nadležne hitne i inspekcijske službe koje trebaju pružiti pomoć ili poduzeti potrebne zaštitne mjere.

S 31. prosincem 2018. godine ukinuta je Državna uprava za zaštitu i spašavanje kao državna upravna organizacija u čijoj nadležnosti je bila uspostava i organizacija rada broja 112 u Republici Hrvatskoj. Od 01. siječnja 2019. godine Sustav 112 sastavni je dio Ministarstva unutarnjih poslova. Novi organizacijski i funkcionalni ustroj broja 112 u sklopu Ministarstva unutarnjih poslova svakako će omogućiti daljnju kvalitetnu afirmaciju ovog žurnog broja u brzoj i učinkovitoj koordinaciji i razmjeni informacija te naročito u konotaciji zajedničkog nazivnika brojeva 112 i 192.

112 u Međimurju

U 2018. godini bilo je ukupno 23 885 poziva (65,43 na dan), i to:

– namjenskih 8 542 (23,4 na dan)

– nenamjenskih 15 328

– zlonamjernih 17

Iskoristivost broja 35,8 %

Pozivatelji su u 75,76% poziva koristili mobilnu, a u 24,23% fiksnu telefonsku mrežu.

Pozivi na stranom jeziku: 18 (72,2% na engleskom jeziku)

U 2017. godini bilo je ukupno 25 600 poziva (70,1 na dan), i to:

– namjenskih 9 121 (24,98 na dan)

– nenamjenskih 16 453

– zlonamjernih 26

Iskoristivost broja 35,6 %

NADLEŽNOST I PREUSTROJ

Sa 31.12. 2018. Državna uprava za zaštitu i spašavanje je ukinuta, a s 1.1.2019. služba 112 je u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova pa se nadamo da će se i dalje razvijati i afirmirati broj 112 u koordinaciji svih službi.

(rd)

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
O autoru
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Komentiraj

*