medjimurjepress@gmail.com

Rješenje o PREKIDU IZVANREDNE obrane od poplave na rijeci MURI

DIONICA  OD  REPUBLIKE SLOVENIJE DO GORIČANA

Hrvatske vode – Vodnogospodarski odjel za Muru i Dravu Varaždin, donio je dana 18.05.2018. godine, u 07,30 sati, rješenje o PREKIDU IZVANREDNE obrane od poplave na rijeci Muri za dionice A.33.18, A33.19. i A.33.20. za Sektor A, branjeno područje 33.

Branjeno područje je:

A.33.18 r. Mura; desna obala od područja Vološćak do Podturna rkm 37 + 500 – 54 + 000

A.33.19 r. Mura; desna obala od Podturna do granice sa Slovenijom, rkm 54+000 – 78+960

A.33.20 r. Mura; lijeva obala; 65+900-66+200; 68+000-70+700; 71+400-76+600

Zabilježeni vodostaj rijeke Mure na vodomjeru Mursko Središće opao je ispod razine od +347 u 07,00 sati i ima tendenciju daljnjeg opadanja.

Voditelj smjene ŽC 112 Čakovec

Radovan Kuzmić

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
About the Author
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Related Posts

Leave a Reply

*