medjimurjepress@gmail.com

Cjelovita primjena prava nacionalnih manjina

Završen projekt „POTPORA UČINKOVITOJ PROVEDBI USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA”

Završnom konferencijom održanoj 9. svibnja 2017. godine, službeno je završila provedba projekta „Potpora učinkovitoj provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina“. Projekt vrijedan 196.367,23 eura trajao je 12 mjeseci, a financirala ga je Europska unija, u okviru programa pretpristupne pomoći IPA 2012 za Republiku Hrvatsku, I komponenta: Pomoć u tranziciji i jačanje institucija.

Općeniti cilj projekta bio je doprinijeti promicanju i zaštiti ljudskih prava (prava nacionalnih manjina) te razvoju otvorene, transparentne i građanima orijentirane javne uprave kroz sudjelovanje građana u javnim politikama, kao i kroz proaktivnu ulogu javne uprave na lokalnoj i regionalnoj razini u kohezijskoj politici Europske unije.

Svrha projekta bila je cjelovita primjena prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj i učinkovita provedba Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina kroz uspostavu relevantnog elektroničkog sustava  praćenja i izvještavanja te jačanje institucionalnih kapaciteta Ministarstva uprave i ureda državne uprave u županijama.

Tijekom trajanja projekta provedena je analiza postojećih procesa nadzora, prikupljanja podataka, metodologije, kapaciteta i potreba za nadzorom provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina na temelju koje je izrađen e-Sustav nadzora i izvještavanja o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina te stavljen u funkciju. Provedena je i analiza potreba za izobrazbom u području provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i korištenja nove aplikacije, a koja je služila kao temelj za izradu metodologije, programa izobrazbe i trening materijala za izobrazbu o odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.  Također, kroz projekt je educirano 12 trenera za provedbu radionica o Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i njegovoj primjeni te korištenju nove aplikacije za praćenje Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Educirani treneri su održali tri pilot-radionice na kojima je sudjelovalo 36 državnih i lokalnih službenika te deset jednodnevnih radionica na kojima je sudjelovalo 236 državnih i lokalnih službenika. Održano je i deset regionalnih predstavljanja e-Sustava na kojima je sudjelovalo 305 predstavnika ureda državne uprave u županijama, udruga nacionalnih manjina i udruga koje se bave pravima nacionalnih manjina, nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, vijeća nacionalnih manjina te predstavnika lokalnih medija.

Ciljane skupine projekta bili su državni službenici u tijelima državne uprave (Ministarstvo uprave, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina) i uredima državne uprave u župnijama te službenici u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Uz završnu konferenciju, održano je i predstavljanje spomenutog e-Sustava.

(Barbara Stipanović)

Tvoj share je nekome vrijedna informacija!
About the Author
Međimurje Press – specijalizirani vremenski zapisnik koji donosi najnovije i pouzdane vijesti iz Međimurja.

Related Posts

Leave a Reply

*