Međimurje Press
Ekologija Gospodarstvo

Plavi i žuti spremnici stižu u sva kućanstva općina i gradova grupacije Pre-kom!

Grad Prelog te općine okupljene u grupaciji Pre-kom: Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Donji Kraljevec, Goričan, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec i Podturen u suradnji sa Gradskim komunalnim poduzećem Pre-kom d.o.o. prijavili su se na europski projekt nabave spremnika za odvojeno sakupljanje korisnog otpada.

Vrijednost ovog projekta nabave spremnika je približno 4 milijuna kuna. Nabavljeni spremnici vlasništvo su jedinica lokalne samouprave i kućanstvima se dijele na besplatno korištenje. Plavi spremnik namijenjen je za odlaganje kartona, papira i tetrapaka, a žuti za odlaganje plastike i plastične ambalaže. Staklena i metalna ambalaža će se i dalje sakupljati putem vreća, dok se vreće za papir, tetrapak i plastiku ukidaju. Veće količine plastike, papira i tetrapaka, ako će korisnici imati, a koje ne stanu u spremnik, korisnici mogu odložiti u vlastitu vreću koja mora biti otvorena tako da se lako vidi sadržaj vreće. Višak kartona/papira može se pripremiti za odvoz u rinfuzi, vezan špagom. Iz Pre-koma savjetuju da se ispražnjena ambalaža od sadržaja spljošti, kako bi zauzela što manje prostora u spremniku. Prema dosadašnjim iskustvima, u plavi spremnik stanu i do 3 dosadašnje vreće papira i terapaka, a u žuti spremnik do 3 dosadašnje vreće plastike. Za isporučene spremnike korisnici će dobiti jedan primjerak otpremnice i upute za korištenje.

Podjela spremnika ići će redoslijedom kako će stizati ugovori o preuzimanju imovine (spremnika). Zasad su dvije jedinice lokalne samouprave primile ugovore te podjela ide prema sljedećem planu:

  • Donja Dubrava od utorka, 27. travnja 2021. godine
  • Grad Prelog, od petka, 30. travnja 2021. godine

Podjela spremnika u ostalim općinama krenut će po primitku ugovora te se očekuje da će se podjela spremnika završiti najkasnije do 30. lipnja 2021. godine. Podjela spremnika vršit će se u vremenu od 8 do 17 sati radnim danom, subotom od 8 do 15 sati, a dijelit će ih više ekipa djelatnika GKP Pre-kom d.o.o.

Željko Sokač

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja