Međimurje Press
Ekologija

REDEA organizirala dvodnevni CIRCLab kamp o zaštiti okoliša i gospodarenju otpadom!

Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA, u suradnji s Međimurskim veleučilištem u Čakovcu, 10 i 11. svibnja organizirala je dvodnevni CIRCLab kamp u sklopu projekta CIRCLE –  Circular Innovation and Resilient City Labs in the Adrion Region .

Prvog dana kampa, u prostorijama Centra održivog razvoja Međimurskog veleučilišta u Čakovcu, održana su stručna predavanja o gospodarenju otpadom i kružnoj ekonomiji pod vodstvom prof.dr.sc. Sanje Kalambura i prof.dr.sc. Aleksandre Anić Vučinić, a ista su bila usmjerena na podizanje svijesti o važnosti kružnog gospodarstva, kućnog kompostiranja i gospodarenja otpadom s naglaskom na primarno odvajanje te osvrtom na ispunjenje ciljeva RH. Uz stručna predavanja, organizirana je i interaktivna radionica s kreativnim metodama pretvaranja malog polimernog otpada, u ovom slučaju kontaktnih leća i leća od naočala ujedinstveni suvenir koji će trajno govoriti o brizi za okoliš. Kreativna radionica je potaknula izniman interes, posebno kod studenata stručnog studija Održivog razvoja na Međimurskom veleučilištu.

Drugi dan kampa bio je rezerviran za studijski posjet CE-ZA-R – Centru za reciklažu d.o.o., poduzeću iz grupacije CIOS u Zagrebu, vodećoj privatnoj grupaciji u sektoru gospodarenja otpadom u Hrvatskoj i regiji. Pretvaranje otpada u resurse jedna je od ključnih smjernica europskih politika za kružno gospodarstvo, koju C.I.O.S. grupacija primjenjuje i podržava u svom djelovanju. Sudionike studijskog putovanja, član uprave, g. Teufel, proveo je kroz cijelo postrojenje u kojem se mogao vidjeti postupak rastavljanja komponenta određenog otpada te njegova daljnja obrada prema novoj sirovini.

Smanjenje okolišne ranjivosti i poboljšanje eko sustava prelaskom s neučinkovitog linearnog na održivije kružno gospodarenje otpadom ključan je faktor transformacije društva, budući da su njegove glavne okosnice promišljanje proizvoda kroz sve cikluse proizvodnje, korištenja, ponovne uporabe te u konačnici odlaganja/zbrinjavanja. Uvođenjem kružne ekonomije u poslovanje postižu se značajne prednosti, uključujući povećani rast, inovativnost, smanjenje troškova, smanjenje potrošnje energije i emisije CO2 te veću sigurnost opskrbnog lanca i resurse.

Projekt CIRCLE provodi se u okviru Programa INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION 2014– 2020. sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj. REDEA u projektu sudjeluje kao projektni partner s 13 partnera iz javnog i civilnog sektora koji dolaze iz 8 zemalja jadransko-jonskog područja – Italije, Slovenije, Hrvatske, Grčke, BIH, Srbije, Crne Gore i Albanije. Projekt je započeo 1. 2. 2020. i traje do 31. 7. 2022. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.862.020,00 eura, dok EU sufinanciranje iznosi 1.582.717,00 eura..

Glavni cilj projekta CIRCLE je povećanje i širenje znanja o principima kružne ekonomije, kroz suradnički pristup koji uključuje proizvođače, inovatore, poduzeća, istraživačke centre, jedinice lokalne i regionalne samouprave te civilno društvo.

Benjamin Bauer

 

Vezani članci

Komentirajte

Vijesti iz Međimurja